Hopp til innhold

Vellykket Skikretsting og Fag-dag!

90 personer deltok under Fagdagen lørdag. Per Øyvind Torvik, Sebastian F. Solevåg og Arild Monsen var invitert, og gjorde foredrags-delen av dagen til en meget god sekvens. "Skikretsens Bestemannspremie" ble delt ut til Josefine Mork og Petter Skodjereite.

Fag-dagen startet med et mini-seminar innen "Utvikling av unge utøvere".Se foredraget her.

 Etter mini-seminaret var detl lunch på hotellet

 

Etter lunch fortsatte fagdagen med grenvise Vårmøter, hvor grenene evaluerte og planla sin aktivitet. Paralellt med Gren-møtene hadde utøvere fra alle grenene mulighet til bli med på basis/ koordinasjons-økt i Molde Turnhall ledet av Anders Husby.

30 utøverne deltok.

 

Her er presentasjonen fra Langrennsmøtet

Tinget ble gjennomført uten noen store diskusjoner, og Tingdokumentene ble enstemmig godkjent av Tinget. Protokollen kommer etterhvert.

Både Styret og Grenkomiteene fikk valgt inn nye medlemmer. Se egen sak.

 

MRSK-Beretning 2013-2015 (Grenberetningene legges inn etterhvert som de er klare.    

Regnskap 2013       Revisjon 2013

Regnskap 2014      

Regnskap Avdeling/ Gren 2013-2014

Budsjett MRSK 2015-2016

Handlingsplan MRSK 2015-2017

 Påmeldte til Fagdag og Ting

 

 

nif-epi04, 04