Hopp til innhold

Lederkurs for Ungdom

Møre og Romsdal Idrettskrets inviterer ungdommer til Lederkurs på Vestnes 04-06 september. Påmelding innen 30 juni.

LEDERKURS FOR UNGDOM 15–19 år

 http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/nyheter1/lederkurs-for-ungdom-2015/

 

Del 1: fredag 4.– søndag 6. september 2015

Start fredag ca. kl 1800 og avslutning søndag ca. kl 1600.

Del 2: – en fredag i November

 

Sted

Vestheim Ungdomssenter i Vestnes kommune

 

Målgruppe

Engasjert ungdom mellom 15-19 år som kan tenke seg lederoppgaver i idretten, enten som trener, leder, styremedlem osv.  Det kreves ingen spesielle forkunnskaper hos deltakeren, men erfaring fra verv og oppgaver i klubb kan være en fordel.

Vi anbefaler å sende minst to ungdommer fra samme klubb. Deltakerne må være medlem av et idrettslag.

 

Målsetting:

Lederkurs for ungdom 15–19 år skal forberede deltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Kurset gir deltakerne relevant kompetanse til å delta aktivt der beslutningene tas i de ulike organisasjonsleddene.

Kursopplegget vil gjøre det enklere for deltakerne å kunne ta medansvar i egen klubb. I tillegg til kompetansen deltakeren tilegner seg, er det stort fokus på sentrale elementer som selvtillit, taleteknikk og trygghet.

 

Kurset er delt inn i følgende moduler:

• teambuilding

• selvtillit og selvfølelse

• ledelse og lederrollen

• ungdom i sentrum

• idrettens organisasjon

•arbeids- og endringsverktøy

• kommunikasjon

• retorikk

• coaching

 

Kurset går over en helg, etterfulgt av praksisoppgaver i egen klubb og en oppfølgingsdag/korthelg i april/mai. Alle deltakere får kursbevis etter fullført kurs og dokumentert praksis. Klubben oppfordres til å følge opp deltakerne i praksis og gi dem mulighet til oppgaver/verv i etterkant av kurset.

 

Arbeidsformer under kurset

Aktivitet og involvering, actionfylte pauser, arbeid både individuelt, i grupper og i fellesskap. Diskusjoner og artige leiker. Dette er ikke et kurs hvor man bare sitter stille og lytter!

 

Overnatting, mat og reise

Overnatting i 4 sengsrom og måltider serveres i hovedbygg.

Kurset er lagt opp slik at deltakerne kan benytte offentlig transport (Timebussen). Nærmere informasjon om transport gis til aktuelle deltakere.

 

Kurslærere

 

Karsten Ølstad, plan og utviklingsleder i Møre og Romsdal idrettskrets

Tina Veitsle Skarpsno, tidligere styreleder i Træff og en erfaren kursholder.

Det blir i tillegg med en kursvert til hjelp av organisering

 

Kursavgift

Kr 1000,- pr. deltakere som dekker begge kursdeler, overnatting og mat.

Avgiften betales inn når bekreftelse om deltakelse er mottatt fra idrettskretsen.

 

Søknad om deltakelse på questback innen tirsdag 30. juni:

 

Påmelding

 

 

Karsten Ølstad, e-post: karsten.olstad@idrettsforbundet.no/ telefon: 469 65 635

 

 

Du får tilsendt bekreftelse om deltakelse i løpet av en uke etter søknadsfristen.

 

NIF-EPI01, 01