Hopp til innhold

Telemark på Facebook

Telemarkkomiteen benytter Facebook til informasjon om kretssamlinger og annet. Søk dere inn på Skikretsens Telemark-facebook-side.

www.facebook.com - og søk opp Telemark MRSK.