Hopp til innhold

Utøverinfo / Lagledermøte

Det avholdes IKKE lagledermøte. Se løperinformasjonen for  detaljert informasjon om konkurransene for utøverne og støtteapparatet. (Publiseres torsdag 16.1 kl 17:00)

Løperinformasjon  NC Lygna Sr 2020 (oppdatert 17.01 kl 9:00)

Ved spørsmål til løperinformasjonen kontakt rennsekretariatet.Tlf: 951 71 110

Skilisens
Løpere uten gyldig skilisens (sesonglisens) må løse engangslisens for hver start. Engangslisens koster kr 60,- for løpere tom 25 år og kr 150,- for løpere 26 år og eldre.

FIS-kode
Alle løpere som skal delta i internasjonale renn må ha en aktiv FIS-kode. Mer informasjon finnes her
Klikk her for å søke på navnet ditt dersom du er usikker.

Dersom du ikke har FIS-kode må det leveres underskrevet Athletes Declaration til brynhild@skiforbundet.no snarest.  

Startkontingent
Ifølge rennreglementet skal startkontingenten følge påmeldingen og betales i Minidrett. Dette betyr at påmelding ikke er gyldig før startkontingent er betalt.

• kr 170,- pr. løper pr. øvelse

Startnummer
Startnummer hentes av den enkelte løper i telt i startområdet (30 min. før første start i klassen).

Løperen er ansvarlig for at startnummer leveres inn. Ved manglende tilbakelevering av startnummer etterfaktureres kretsen med kr 500,- pr. ikke tilbakelevert startnummer.

Brikker
Vi bruker EMIT tidtakersystem. Husk å ta med egen brikke! Brikke kan leies hos arrangør ved henvendelse på rennkontoret for et gebyr på kr. 100,- pr. dag. Ved manglende tilbakelevering av brikke etterfaktureres kretsen med kr. 750,- pr. ikke tilbakelevert brikke.

Dopingkontroll
Dopingkontroll kan bli gjennomført iht. NIFs og Antidoping Norge sine regler.

Akkreditering
Kretsene melder inn ledere/kontaktperson for kretsen på mail til hanne.kvale@g-sport-brandbu.

Garderober
Det er garderober/dusj i servicehuset på Lygna stadion.

Kafe/kiosk
Det vil være salg av diverse mat og drikke i kafe og kiosker på skistadion. Betaling med Vipps, kontant og betalingsterminal.

Innbydelse

Opprinnelig Innbydelse (PDF)