Hopp til innhold

Påmelding/Entry

Frist for reservasjon overnatting; 
 8 desember 2019

Spesifisering se overnatting

Påmelding konkurranser; frist 24.12.2019
For Norske deltakere; 
Påmeldingen skjer via Min Idrett
- Link til alpintøvelsene: Påmelding alpint
- Link til langrennsøvelsene: Påmelding langrenn (påmelding langrenn stafett skjer lørdag direkte på rennkontoret)

NB! Nedre aldersgrense for deltagelse er 11 år. 

For norske deltakere;
Alle utøvere over 13 år må ha løst skilisens, hvis de ikke har årslisens må engangslisens løses pr konkurranse.

Utenlandske deltakere;  
Deltakere fra Sverige, Finland og Danmark må selv sørge for gyldig forsikring. 

Startkontingent - i overenstemmelse med Norges Skiforbunds satser.
Jenter/Gutter kr 100 pr øvelse
junior/senior kr 115 pr øvelse

Startkontingent og eventuelt engangslisens betales på rennkontoret. 

Har du spørsmål vedrørende påmelding/"min idrett" ??
Kontakt Jan Olav Andersen på E-post: JanOlav.Andersen@skiforbundet.no

Information in English:

Deadline for reservation accommodation
8th of Desember 
 spesifications see accommondation

Entry for competitions - registrations until 24th of December

(Norwegian athtletes will made use of our national system for sport entries)

OBS: The lower age limit for particpation is 11 year.

Athletes from Sweden, Denmark and Finland: 

Link  for registration to the competitions

Participations from Sweden, Denmark and Finland must provide for a valid insurance.  

Start fee is according to the Norwegian Ski Federation; 
Girls / boys: NOK 100 per competition
Junior / senior: NOK 115 per competition

Start fee is payable at race office. 

Any questions regarding entries?
Contact Jan Olav Andersen on  E-mail: JanOlav.Andersen@skiforbundet.no