Hopp til innhold

Overnatting/Accommodation

Overnatting:

Hytter på Furutangen med 4-8 soveplasser inkl. sluttvask.
Pris pr person i dobbeltrom (2 personer pr rom)
Pris ved bestilling FØR 15.12.18; 
kr: 990,- pr. pers pr døgn 

Pris ved bestilling ETTER 15.12.18
kr: 1.150,- pr. pers pr. døgn

Dette inkluderer; 
- Obligatorisk sluttvask
-Sengetøypakke med laken, putevar, dynetrekk og 2 håndklær
- Frokost på Mattisstua kl 07.30 – 09.00
- Lunsjbuffet (med varmretter) på Mattisstua
- Middagsbuffet/festmiddag på lørdag
- Saft og vann som drikke lunsj og middag, melk, juice og kaffe/te frokost.
- ½ l mineralvann til festmiddag.

Andre behov/ønsker:
- Egen hytte for færre personer 
Pris må beregnes på forespørsel – avhenger av antall personer og varighet på opphold.
Kontakt Jan Skogheim på e-post jan@furutangen.no for individuelt tilbud.

Måltider
- Frokost på Mattisstua: 70,- pr pers pr dag (inkludert i overnattingspris)
-  Måltidspass (pakke) på Furutangen for de som ikke overnatter på Furutangen:
inkluderer; lunsj- og middagsbuffet/festmiddag kr 500,- pr pers pr dag

Husk å opplyse om aktuelle matallergier det må tas hensyn til.  
Betaling for overnatting/bespisning gjøres direkte til Furutangen, mer detaljert informasjon om dette kommer. 

Bestilling og også alle spørsmål vedrørende overnatting/bespisning rettes til;
Jan Skogheim – e-post: jan@furutangen.no

 

Information in English; 

Accomodation:

Cabins at Furutangen
Cabins with space for 4-8 people  
Price per person in double room (2 persons per room)

Price with registration BEFORE 15.12.18
NOK: 990, - per person per day 
Price with registration AFTER 15.12.18
kr: 1150, - per pers per. day 

This includes;
-The required final clean.
- Bed linen pack with bed sheets, pillowcases, duvet covers and 2 towels
- Breakfast at Mattisstua at 07.30-09.00
- Lunch buffet (with hot dishes) at Mattisstua
- Dinner buffet / party dinner on Saturday
- Juice and water for lunch and dinner, milk, juice and coffe/tea for breakfast 
- ½ l mineral water for the party dinner

Other needs / wishes:
- Own cottage for fewer people Price must be calculated on request - depends on the number of persons and duration of stay. 
Contact Jan Skogheim by e-mail; jan@furutangen.no 

Please inform about actually foodallergies which need attentions from us. 
Payment for accommodation / dining is done directly to Furutangen, more detailed information about this will be available.

Reservation for and also questions regarding accommodation /dining please send an email to: 
Jan Skogheim - e-mail: jan@furutangen.no