Hopp til innhold

Smøreboder

Vi disponerer kun 11 smøreboder på Natrudstilen.

Arrangøren oppfordrer industri og team, som har mulighet, til å ta med egen vogn.

For tilkobling til strøm, ta kontakt med Johannes Haukåssveen på mail: johannes@ringsaker-almenning.no

Fordeling smøreboder: 

ELON Nord 1 bod  (5A)
ELON Vest 1 bod  (5B)
ELON Midt 2 boder  (8A+8B)
ELON Innl. 3 boder (3A+3B+4A)
ELON Oslofj. 3 boder  (6B+7A+7B)
 
Pris: 600/døgn/bod
 
Nøkler hentes i servicebygget ved hovedvegen.
Åpningstider: 09:00-15:30
Kontakt:  info@sjusjoen.no