Hopp til innhold

Helseattest for langrennsløpere

Alle langrennsløpere som satser på å bli tatt ut til landslag eller internasjonale oppgaver (junior og senior), må gjennomgå en helsesjekk.

Hva er en helseattest?
-Helseattest er en attest/godkjennelse på at en utøver er «frisk» nok til å konkurrere ut i fra de parametre som innhentes.
Helseattesten består av to deler; Egenerklæring fra utøver og skjema fra en undersøkelse utført av fastlege. Begge delene må være utfylt og signert. Utøveren skal selv fylle ut egenerklæringen og fremvise den til legen i forbindelse med legeundersøkelsen.
Dersom utøver er under 16 år skal egenerklæringsskjema også signeres av en foresatt. 
Det er frivillig å gi fra seg helseopplysningene. Ved signering av helseattesten legges det til grunn at utøver har avgitt helseopplysningene basert på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke. Er utøver under 16 år, skal foresatte med-signere. Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake. Helseopplysningene vil da bli slettet fra journalsystemet.   

Formål: Norsk idrett setter utøvernes helse foran prestasjon. Helseattesten skal avdekke om utøver har ernæringsutfordringer, spiseforstyrrelse eller om det foreligger andre forhold som er relevant for vurderingen av om utøver er helsemessig skikket til å representere.
Alle utøvere (gutter og jenter) som skal vurderes for representasjonsoppgaver for Norge Skiforbund langrenn må avgi helseopplysninger innen den frist som er fastsatt.

Renn i 2017/2018 der NSF langrenn tar ut en tropp som skal representere i:

  • Nordisk juniorlandskamp
  • Junior VM
  • U23 VM
  • World Cup og OL

NB: Helseattest må levers i forkant av sesongen hvert år ! 

Praktiske opplysninger: Helseattesten sendes pr. post til eller leveres personlig til (OBS: Skal ikke sendes som e-post):

Norges Skiforbund v/Torger Hansen, Postboks 5000, 0840 OSLO 
Frist for innsending av helseskjema er senest 3 uker før uttak til representasjon, men helst innen 15. november 2017. Vedkommende er underlagt reglene i helsepersonelloven og har taushetsplikt. Praktiske Spørsmål om helsesertifikatet kan rettes til Brit Baldishol på mob. 951 78 884 

Link til skjema her

NIF-EPI02, 02
Foto: Tor Richardsen, NTB Scanpix