Hopp til innhold

FIS-poeng og FIS-koder

Link til: FIS (det internasjonale skiforbundet)

FIS-punkter

FIS-punkter brukes til å rangere utøverne. Jo bedre løperen er, jo lavere er hans/hennes FIS-punkter. Krav for å kunne delta i World Cup er f.eks 90 FIS-pkt eller lavere (kvinner), og 60 FIS-pkt eller lavere (menn). Det er også vanlig å bruke FIS-pkt-lista som rangering når en skal trekke eller sette opp startlista f.eks i Equinor Norges Cup.

I Norge er som oftest følgende renn-typer FIS-renn: World Cup-renn, Skandinavisk Cup, NM senior, Equinor Norges Cup senior og junior.  I tillegg kommer alle andre FIS renn som: Beitosprinten, BUL-sprinten, Nord-Norsk Mesterskap osv). Alle junior-og seniorløpere som deltar i disse rennene, skal være innmeldt på FIS-lista

En løpers punkter regnes ut etter en formel. Det er en løpers gjennomsnitt av de 5 beste resultatene over de siste 12 måneder, er grunnlaget for løperens punkter. Dersom løperen har færre enn 5 tellende renn, gis det et tillegg på 10% for hvert renn som "mangler" 

Innmelding/avmelding skal gjøres til ditt respektive kretskontor innen 15. september 2019. Dette gjelder altså både de som skal meldes inn som nye løpere, og de som allerede står der men skal tas vekk. Dersom en utøver skal meldes ut må det meldes inn innen 31. desember 2019 for å unngå avgift. Kontaktperson i NSF er brynhild@skiforbundet.no

NB! Før innmelding på FIS-pkt-lista skal utøveren underskrive "Athletes´ Declaration". Også Athletes´ Declaration sendes inn til skikretsen. Athletes´ Declaration skal underskrives kun en gang i løpet av karrieren. 

Gjeldende FIS-punkt-liste:
Det kommer ny, oppdatert FIS-punkt-liste ca 6 ganger i året.

Gjeldende FIS-punkt liste finner du på nettsiden til FIS (det internasjonale skiforbundet):
www.fisski.com > Cross Country > FIS-points

 For å finne opplysninger om enkeltutøvere, kan du besøke denne siden:
 www.fisski.com > Cross Country- Competitor Biographies

 
NIF-EPI02, 02
NTB Scanpix