Hopp til innhold

FIS-poeng og FIS-koder

Link til: FIS (det internasjonale skiforbundet)

FIS-punkter

FIS-punkter er en måte å rangere (måle) alle utøvere på, etter en internasjonal standard. FIS-pkt-lista brukes til seeding, til kvalifisering, m.m. Den best rangerte løper har 0,0 poeng (eller nær 0,0), og så rangeres det oppover. Krav for å kunne delta i World Cup er f.eks 90 FIS-pkt eller lavere (kvinner), og 60 FIS-pkt eller lavere (menn). Det er også vanlig å bruke FIS-pkt-lista som rangering når en skal trekke eller sette opp startlista f.eks i Statoil Norges Cup.

Alle renn som har internasjonal status, teller for å skaffe seg FIS-punkter. Det vil si World Cup-renn, Skandinavisk Cup, NM senior, Statoil Norges Cup senior, og Statoil Norges Cup junior. I tillegg kommer alle andre FIS renn som: Beitosprinten, BUL-sprinten, Nord-Norsk Mesterskap osv).

En løpers punkter regnes ut etter en komplisert formel. Generelt kan vi si at gjennomsnittet av de 5 beste resultatene over de siste 12 måneder, er grunnlaget for løperens punkter. Dersom løperen har færre enn 5 tellende renn, gis det et tillegg etter et bestemt system.
Alle juniorløpere og seniorløpere som går Norges Cup og NM, skal være innmeldt på FIS-punkt-lista.

Innmelding/avmelding skal gjøres til ditt respektive kretskontor innen 1. oktober 2015. Dette gjelder altså både de som skal meldes inn som nye løpere, og de som allerede står der men skal tas vekk. Dersom en utøver skal meldes inn etter 1. januar 2018, er det en forhøyet avgift (normalpris er 300,-). Kontaktperson i NSF er asgeir@skiforbundet.no 

NB! Før innmelding på FIS-pkt-lista skal utøveren underskrive "Athletes´ Declaration". Dette er en erklæring om at utøveren kjenner til at deltagelse i idrettskonkurranser nødvendigvis kan medføre en viss risiko (for skader el.l.). Også Athletes´ Declaration sendes inn til skikretsen. Athletes´ Declaration skal underskrives kun en gang i løpet av livet. 

Gjeldende FIS-punkt-liste:
Det kommer ny, oppdatert FIS-punkt-liste ca 6 ganger i året.

Du kan finne FIS-punkt lista på nettsiden til FIS (det internasjonale skiforbundet):
www.fisski.com > Cross Country > FIS-points

Velg den øverste lista som kommer opp!

Du kan enkelt finne en utøver ved å sortere på etternavn eller fornavn. Husk at Å=aa, Ø=oe, Æ=ae.

Rekkefølge kan du få ved å velge der det står "Order by" (da velger du "distance" for vanlig FIS-punkt-liste, og "sprint" for sprint-punkter). For ikke å få kvinner og menn blandet, må du velge der det står "Gender" (kjønn). Hvis du klikker på navnet til hver løper kan du få opp alle løpernes registrerte resultater i internasjonale renn (velg under "your choice here" oppe til høyre, og "select").

 For å finne opplysninger om enkeltutøvere, kan du besøke denne siden:
 www.fisski.com > Cross Country- Competitor Biographies


Lykke til!

 
NIF-EPI02, 02
Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix