Hopp til innhold

HMS og skismøring

Norges Skiforbund, Langrenn har fokus på helse, miljø og sikkerhet og ønsker å informere flest mulig om hvordan hver og en kan ta vare på sin helse og miljøet i forbindelse med smøring av ski.

11. august 2022: FIS-totalforbudet mot fluorholdige glidprodukter er utsatt til 2023-2024-sesongen.

Fluorforbud sesongen 2022/2023

Norges Skiforbund opprettholder totalforbudet mot fluorholdige glidprodukter i alle konkurranser i alle grener for klasser t.o.m. 16 år. EU/EØS har forbudt produksjon, salg og bruk av produkter som inneholder C8/PFOA. Disse produktene vil som en følge av dette forbudet, være forbudt i alle konkurranser for alle aldersklasser. 

Se også NSFs fluorside 

Norges Skiforbund, Langrenn har i den forbindelse laget to filmer og en lydfil som beskriver hvordan man kan beskytte seg ved  smøring av ski, samt oppdaterte plakater om smørevett og avfallshåndtering.

Vårt mål er at vi når flest mulig med denne informasjonen.

Videoene:
Lang versjon (ca. 6 minutter):
Stein Olav Snesrud, smøresjef for langrennslandslaget, informerer om hvilke forurensninger du eksponeres for i smørebua, og hvordan du kan beskytte deg mot stoffer som kan være helseskadelige.
Det informeres om hansker og ulike masketyper, og hvordan man vedlikeholder og tar vare på masken.
I tillegg gjennomgås andre viktige prinsipper ved bruk av smørebod, og behandling av avfall.
Vi oppfordrer alle klubber som arrangerer skirenn til å vise denne filmen i forbindelse med lagledermøte (der dette avholdes).
Klubber og kretser oppfordres også til å distribuerer filmene til egne medlemmer på egen hjemmeside eller via e-post.

 

Kort versjon (ca. 1 minutt):
Dette er en kortversjon av den første filmen, hvor informasjon om smørevett gjennomgås punktvis og meget kort.
Filmen egner seg for bruk i sosiale medier og til bruk på storskjerm i forbindelse med arrangement.
Distribuer gjerne via hjemmesider/klubbsider!


Lydfilen:

Lydfilen er laget for å kunne benyttes over lydanlegg / speakertjeneste ved skirenn eller andre arrangementer, og vi oppfordrer til bruk der det er skiløpere og foreldre samlet.
Gå til lydfilen (prøv en annen nettleser om lydfilen ikke fungerer). 


GÅ TIL LYDFILEN (prøv en annen nettleser om lydfilen ikke fungerer). 

Smørevett og avfallshåndtering i smørebua
Norges Skiforbund, Langrenn har revidert informasjon om smørevett og avfallshåndtering (se vedlegg).
Vi oppfordrer sterkt til at de vedlagte plansjene gjøres godt synlig i smøreområdene på alle skirenn, og at opplysninger om HMS er tilgjengelig på arrangementenes hjemmesider.
Dersom klubben har egen smørebod er det viktig å få på plass denne informasjonen lett synlig.
Det anbefales at plakatene distribueres til medlemmer i alle klubber, slik at de også er tilgjengelige for bruk i private smøreboder. 


Link til 
avfallshåndtering 
(stor plakat)


Link til 
Smørevett 
(stor plakat)

Organisering av smøreboder:
Vi oppfordrer til at smørefasiliteter utformes med HMS i tankene, og at det spesielt tas hensyn til god ventilasjon og riktig avfallshåndtering.

Det er viktig smøreboder og telt organiseres slik at det legges til rette for overlevering/henting av ski i områder som er minimalt eksponert for forurensning.
Dette kan eksempelvis  være tilrettelagte områder ved inngang til telt/boder,  noe som vil være en viktig faktor for å unngå at utøvere oppholder seg i forurensede områder.

Norges Skiforbund oppfordrer alle til å benytte rimelige og fluorfrie smørealternativer!

Anbefalinger fluorfrie ski:
Norsk Institutt for Luftforskning har testet ulike metoder og prosedyrer for rensing av ski hvor fluor har vært brukt tidligere. For å redusere faren for en rød test mener NILU at følgende metoder kan anbefales:

* Ski som har vært smurt med fluor tidligere vaskes tre ganger med Toko Racing  Wax Remover eller andre typer rensevæske med samme funksjon. Etter hver  vask tørkes skiene grundig med fiberlene/tørkepapir for å ta opp mest mulig voksrester. Bruk ny fiberlene/nytt papir til hvert rensetrinn.
* Bruk kun fluorfrie produkter.
* Bruk kun børster og arbeidsredskap som ikke har vært brukt på fluor tidligere.
* Dersom smørejern er brukt på fluor tidligere: Tørk av godt og rengjør jernet.
* Ikke smør ski i nærheten av andre som smører med fluor.
* Hold det rent og ryddig der du smører ski, og fjern evt. fluoravfall før du starter smøreprosessen.

SE OGSÅ OPPTAK AV VÅRT HMS-SEMINAR PÅ BEITOSTØLEN NOVEMBER 2019.

NB:
 Langrennskomiteen presiserer at forbudet mot bruk av fluorholdige glidprodukter også gjelder for festesonen på klassiske ski. 

NB: Dersom noen sliter med å laste ned filene, ta kontakt med Brit Baldishol på brit@skiforbundet.no

NIF-EPI03, 03
Foto: Gorm Kallestad / NTB