Hopp til innhold

Helseattest


Hensikt med helseattest:

Norsk idrett ønsker å etterleve et prinsipp om å sette utøvernes helse foran prestasjon. Helseattesten er ett av flere tiltak i idretten for å understøtte dette prinsippet. Hensikten med helseattesten er å avdekke om en utøver har spesielle utfordringer i forhold til ernæring, vekt, trening, forstyrret spiseatferd eller andre forhold som er relevant for vurderingen av om utøver er helsemessig skikket til å representere ett eller flere av de særforbundene som krever helseattest. Opplysningene som etterspørres i attesten er basert på hva særforbundenes helseteam, spiseforstyrrelsesteamet på Olympiatoppen og Sunn Idrett har identifisert som relevante og nødvendige for å kunne vurdere om utøver er helsemessig skikket til å representere særforbundet. 

Hvem må ha helseattest:
Alle utøvere som skal representere Norge internasjonalt i konkurranser på ski og på rulleski, herunder:
OL, VM, WC, Junior VM, U23 VM, Nordisk Juniorlandskamp, EYOF/YOG
Gjelder også all deltagelse i Scandinavian Cup - også i Norge.


Tidsfrister:
Gjennomføring og innlevering av helseattest for skisesongen er mellom 1. oktober og 1. november for alle som har målsetting om å representere i november og desember.
Alle øvrige helseattester må være inne til gjennomlesning minimum 3 uker før uttak.
Merk at det er ny rutine angående rulleskisesongen.
Gjennomføring og innlevering av helseattest for rulleskisesongen er mellom 1. april og 1. mai for alle som har målsetting om å representere i mai og juni.
Alle øvrige helseattester må være inne til gjennomlesning minimum 3 uker før uttak.
Ved deltagelse på internasjonale renn i både ski og rulleski, må helseattest leveres før begge sesonger.
Det er utøver/foresatte sitt ansvar at helseattesten er levert i tide, og er godkjent.


Helseattest-team og oppfølging:
Helseattestene sendes i lukket brev til Torger Hansen.

Norges  Skiforbund
v/Torger Hansen
Ullevål Stadion
0840 OSLO

Vårt helseteam som har ansvaret for helseattest er:
Torger Hansen – Helseteam NSF
Helge Andreas Felberg – Klinisk ernæringsfysiolog
Remi Andersen – Lege

Se for øvrig informasjonen på helseattestskjema   om behandling av opplysninger, hvem som har tilgang til opplysningene, samt oppfølging av helseattesten.


nif-epi04, 04
Foto: Gorm Kallestad /NTB