Hopp til innhold

Helseattest


Hensikt med helseattest:

NSF langrenn setter utøvernes helse foran prestasjon. Helseattesten skal avdekke om utøver har helseutfordringer med hjerte, lunger, allergier, ernæring og skader, eller om det foreligger andre forhold som er relevant for vurderingen av om utøver er helsemessig skikket til å representere.
God helse er grunnlaget for god utvikling og prestasjon over tid.


Hvem må ha helseattest:
Alle utøvere som skal representere Norge internasjonalt i konkurranser på ski og på rulleski, herunder:
OL, VM, WC, Scandinavian Cup, Junior VM, U23 VM,  Nordisk Juniorlandskamp, EYOF/YOG


Tidsfrister:
Innlevering av helseattest for skisesongen er mellom 1. oktober og 1. november for alle som har målsetting om å representere i november og desember.
Alle øvrige helseattester må være inne til gjennomlesning minimum 3 uker før uttak.
Merk at det er ny rutine angående rulleskisesongen.
Innlevering av helseattest for rulleskisesongen er mellom 1. april og 1. mai for alle som har målsetting om å representere i mai og juni.
Alle øvrige helseattester må være inne til gjennomlesning minimum 3 uker før uttak.
Ved deltagelse på internasjonale renn i både ski og rulleski, må helseattest leveres før begge sesonger.
Det er utøver/foresatte sitt ansvar at helseattesten er levert i tide, og er godkjent.


Helseattest-team og oppfølging:
Helseattestene sendes i lukket brev til Torger Hansen.

Norges  Skiforbund
v/Torger Hansen
Ullevål Stadion
0840 OSLO

Vårt helseteam som har ansvaret for helseattest er:
Torger Hansen – Helseteam NSF
Helge Andreas Felberg – Klinisk ernæringsfysiolog
Remi Andersen – Lege

Se for øvrig informasjonen på helseattestskjema   om behandling av opplysninger, hvem som har tilgang til opplysningene, samt oppfølging av helseattesten.


nif-epi04, 04
Foto: Geir Olsen, NTB scanpix