Hopp til innhold

Helseattest

Hensikt med helseattest:

Norsk idrett ønsker å etterleve et prinsipp om å sette utøvernes helse foran prestasjon. Helseattesten er ett av flere tiltak i idretten for å understøtte dette prinsippet. Hensikten med helseattesten er å avdekke om en utøver har spesielle utfordringer i forhold til ernæring, vekt, trening, forstyrret spiseatferd eller andre forhold som er relevant for vurderingen av om utøver er helsemessig skikket til å representere ett eller flere av de særforbundene som krever helseattest. Med dette ​ønsker vi å bidra til tidlig og fagkyndig hjelp til utøvere som trenger det​, noe som legger til rette for både god helse og gode prestasjoner på sikt. Vi håper at du oppfatter det som positivt at vi tar utøveres helse og trening på alvor og har et system med mål om å ​gi støtte til utvikling av ​prestasjon sammenfallende med god helse. Disse to ​aspektene henger tett sammen.


Hvem må ha helseattest:
Alle utøvere som skal representere Norge internasjonalt i konkurranser på ski og på rulleski, herunder:
OL, VM, WC, Junior VM, U23 VM, Nordisk Juniorlandskamp, EYOF/YOG
Gjelder også all deltagelse i Scandinavian Cup - også i Norge.


Tidsfrister:
Alle helseattester må være inne til gjennomlesning minimum 4 uker før internasjonale skirenn eller rulleskirenn.
Ved deltagelse i internasjonale renn i både ski og rulleski, må helseattest leveres både for  skisesongen og rulleskisesongen (2 helseattester pr år) 
For skisesongen 2022/2023 skal helseattesten gjennomføres (fylle ut egenærklæring og gjennomføre legeundersøkelse) mellom 1. oktober og 1. november for utøvere som skal delta i internasjonale renn i november.
Utøvere som skal representere senere i sesongen må levere helseattest minimum 4 uker før uttak.

For rulleskisesongen (vår/sommer/høst 2023) skal helseattesten leveres mellom 1. april og 1. mai for utøvere som skal delta i internasjonale rulleskikonkurranser i mai.
Utøvere som skal gå internasjonale rulleskikonkurranser senere i sesongen må levere helseattest minimum 4 uker før konkurranse.
   
Det er utøver/foresatte sitt ansvar at helseattesten er levert i tide, og er godkjent.


Helseattest-team og oppfølging:
Helseattestene sendes i lukket brev til Torger Hansen.

Norges  Skiforbund
v/Torger Hansen
Ullevål Stadion
0840 OSLO

Vårt helseteam som har ansvaret for helseattest er:
Torger Hansen – Rådgiver
Helge Andreas Felberg – Klinisk ernæringsfysiolog
Ellen Moen – Lege
Brit Baldishol - Administrative rutiner

Se for øvrig informasjonen på helseattestskjema   om behandling av opplysninger, hvem som har tilgang til opplysningene, samt oppfølging av helseattesten.


NIF-EPI02, 02
Foto: Hanna Johre / NTB