Hopp til innhold

Regler og retningslinjer

Fullstendig nasjonalt rennreglement

Se også i venstremenyen, og i overskriftene nedenfor.

RETNINGSLINJER; TEKNIKKSONER OG STAVLENGDER

Her er regler og retningslinjer rundt stavlengder og teknikksoner

Skilisens

Alle som deltar i skirenn må ha skilisens fra den dagen de fyller 13 år.
Informasjon om skilisens og betaling.

Aldersklasser

I langrenn er det årsklasser (ett og ett år) fra de yngste og opp til og med 18 år.
Fødselsåret angir aldersklasse, f.eks. født år 2002 - sesong 2018/2019 = årsklasse 17 år.
Det er ikke anledning til å delta i høyere eller lavere årsklasser.
Se tabell over aldersklasser for sesongen 2018-2019 (fra 1. mai 2018 til 30.april 2019)

Startkontingentsatser

Skistyret beslutter hvor mye det skal koste å delta i skirenn. For tiden er det følgende satser:
Barn og ungdom: 100 kr per renn
Junior: 115 kr per renn
Senior: 130 kr per renn (150 kr ved distanser over 31km)
Turrenn: Turrennarrangører kan fastsette startkontingenten selv.

Startkontingent ved etteranmeldelse:
Ved etteranmeldelse kan arrangøren innkreve dobbelt startkontingent (minus deltageravgiftsdelen). Denne regel gjelder ikke barn 12 år og yngre.
(Rennregl. pkt 214.2.5 og 313.3.3)

Se mer om startkontingenter.

KULDEGRENSER, RENN I NORGE: 

For senior klasser:
Internasjonale FIS renn (WC)   (uansett distanse): Avlysning eller utsettelse ved minus 20 grader eller kaldere
Scandinavisk Cup (uansett distanse): avlysning eller utsettelse ved minus 17 grader eller kaldere
Andre FIS renn (Norges Cup, NM, osv) og nasjonale renn 15 km og kortere: Avlysning eller utsettelse ved minus 18 grader eller kaldere
Andre FIS renn (Norges Cup, NM, osv) og nasjonale renn over 15 km: Avlysning eller utsettelse ved minus 15 grader eller kaldere

For junior/aldersbestemte klasser:
For klassene 16 år og yngre: Avlysning eller utsettelse ved minus 15 grader eller kaldere.
FIS renn (Norges Cup, junior NM, osv) og nasjonale renn for distanser 15 km og kortere: Avlysning eller utsettelse ved minus 18 grader eller kaldere
FIS renn (Norges Cup, junior NM, osv) og nasjonale renn for distanser over 15 km: Avlysning eller utsettelse ved minus 15 grader eller kaldere
Turrenn: Avlysning eller utsettelse ved minus 25 grader eller kaldere

Se også NSF rennreglement regler 315.9, 387.1, 387.2 og 387.3.

Klubbovergang - "Klubbskifte"

Klubbskifte må ordnes 2 måneder før sesongstart (gjelder ikke barn under 13 år).
Man kan være medlem i flere klubber, men konkurrere for kun 1 klubb i samme sesong.
Regel 203.2
Regler                  Overgangsskjema

Reklameregler

På hodeplagg: ett sponsormerke på max. 50 cm2. Det må også være klubbmerke eller flagg i fronten av lua.
Over hvert øre: lueprodusentenes merke, max 15 cm2
På drakt: inntil 450 cm2 reklamemerker (justert juni 2016). Max 100 cm2 per merke.
Her ser du en kortversjon av reklamereglene (fullstendige regler i Rennregl. pkt 207):
Reklameregler kortversjon 

Rulleski og trafikksikkerhet

Vi vil unngå ulykker på rulleski!
Rulleskiløpere skal være utstyrt med hjelm og refleks.
Trafikerte veier skal unngås.
Rulleskivettregler

 

NIF-EPI03, 03
Foto: Dustin Satloff/Getty Images/AFP