Hopp til innhold

Regler og retningslinjer

RENNREGLEMENT:
Fullstendig nasjonalt rennreglement (Oppdatert 30.oktober 2023)
Fullstendig nasjonalt rennreglement med endringer (Oppdatert 30.oktober 2023)

FLUORFORBUD:
NSFs Fluor side

SKILISENS:
Alle som deltar i skirenn må ha skilisens fra den dagen de fyller 13 år.
Informasjon om skilisens og betaling.

ALDERSKLASSER: 
I langrenn er det årsklasser (ett og ett år) fra de yngste og opp til og med 18 år.

Fødselsåret angir aldersklasse, f.eks. født år 2009 - sesong 2024/2025 = årsklasse 16 år.
Det er ikke anledning til å delta i høyere eller lavere årsklasser.
Se tabell over aldersklasser for sesongen 2024/2025 (fra 1. mai 2024 til 30.april 2025)

STARTKONTINGENTSATSER:
Skistyret beslutter hvor mye det skal koste å delta i skirenn. 
Følgende satser gjelder:
Nordiske grener(hopp, kombinert og langrenn):
Barn og ungdom: 130 kr per renn
Junior: 150 kr per renn
Senior: 170 kr per renn (200 kr ved distanser over 31km)

Turrenn:
Turrennarrangører kan fastsette startkontingenten selv.

STARTKONTINGENT VED ETTERANMELDELSE: 
Ved etteranmeldelse kan arrangøren innkreve dobbelt startkontingent (minus deltageravgiftsdelen). Denne regel gjelder ikke barn 12 år og yngre. 
(Rennregl. pkt 214.2.5 og 313.3.3)

DELTAKERAVGIFT:
Deltakeravgift er en avgift til skikretsen og kreves inn av rennarrangøren. Den inngår som en del av startkontingenten. Arrangøren betaler all innbetalt deltakeravgift videre til skikretsen, uansett om de påmeldte løpere stiller til start eller ikke. 
Vanlige renn: Deltakeravgift på kr. 25,- er inkludert i maksimalsatsene for startkontingenter.
Turrenn, trim og familieklassen: Deltakeravgift på kr. 25,- (for familieklassen kr. 25,- pr.familie) er inkludert i den angitte startkontingent.
Turrenn, turrennklassene og bedriftsklasser: Deltakeravgift på kr. 35,- er inkludert i den angitte startkontingent.
Se mer utfyllende om startkontingenter og deltakeravgift

ATHLETES DECLARATION OG FIS-KODER
Alle løpere som skal delta i internasjonale renn  må ha en aktiv FIS-kode.

I Norge er det som oftest disse rennene som er FIS-renn: World Cup-renn, Skandinavisk Cup, NM senior, Equinor Norges Cup senior og junior, Nord-Norsk mesterskap.

KULDEGRENSER, RENN I NORGE:
For senior klasser:
Internasjonale FIS renn (WC)   (uansett distanse): Avlysning eller utsettelse ved minus 20 grader eller kaldere

Scandinavisk Cup (uansett distanse): avlysning eller utsettelse ved minus 17 grader eller kaldere
Andre FIS renn (Norges Cup, NM, osv) og nasjonale renn 15 km og kortere: Avlysning eller utsettelse ved minus 18 grader eller kaldere
Andre FIS renn (Norges Cup, NM, osv) og nasjonale renn over 15 km: Avlysning eller utsettelse ved minus 15 grader eller kaldere

For junior/aldersbestemte klasser:
For klassene 16 år og yngre: Avlysning eller utsettelse ved minus 15 grader eller kaldere.
FIS renn (Norges Cup, junior NM, osv) og nasjonale renn for distanser 15 km og kortere: Avlysning eller utsettelse ved minus 18 grader eller kaldere
FIS renn (Norges Cup, junior NM, osv) og nasjonale renn for distanser over 15 km: Avlysning eller utsettelse ved minus 15 grader eller kaldere
Turrenn: Avlysning eller utsettelse ved minus 25 grader eller kaldere

Se også NSF rennreglement regler 315.9, 387.1, 387.2 og 387.3.

Klubbovergang - "Klubbskifte":
Klubbskifte må ordnes 2 måneder før sesongstart (gjelder ikke barn under 13 år).

Man kan være medlem i flere klubber, men konkurrere for kun 1 klubb i samme sesong.
Regel 203.2 
REGLER                  OVERGANGSSKJEMA

REKLAMEREGLER:
På hodeplagg: ett sponsormerke på max. 50 cm2. Det må også være klubbmerke eller flagg i fronten av lua.

Over hvert øre: lueprodusentenes merke, max 15 cm2
På drakt: inntil 450 cm2 reklamemerker. Max 100 cm2 per merke.
Her ser du en kortversjon av reklamereglene (fullstendige regler i Rennregl. pkt 207): 
REKLAMEREGLER KORTVERSJON 

RULLESKI OG TRAFIKKSIKKERHET

Vi vil unngå ulykker på rulleski!
Rulleskiløpere skal være utstyrt med hjelm og refleks.
Det anbefales å bruke beskyttelsesbriller under trening og konkurranser. 
Trafikerte veier skal unngås.
RULLESKIVETTREGLER

 

NIF-EPI03, 03