Hopp til innhold

For TD

HER FINNES DIVERSE INFORMASJON FOR TD

INFORMASJON:                                                                                                                                                               

DOKUMENTASJON TIL TD-KURS: TD KURS 2023/2024                                                                                                                           

NORGES SKIIFORBUND SENDER UT EN INFORMASJONSKREV TIL ALLE TD OG ARRANGØRER. HER FINNES EN DEL VIKTIG INFORMASJON: INFORMASJONSBREV                                                                                                                            

TD-UTFORDRINGER VED FIS RENN I NORGE: TD-UTFORDRINGER                                                                           

FOR NYE TD´ER: RAPPORTSKJEMA PRAKSISDEL TD-KURS

TD-RAPPORT:

TD SKAL SKRIVE EN RAPPORT ETTER HVERT RENN.                                                                                                                        

RAPPORTEN SENDES TIL SKIKRETSKONTORET MED KOPI TIL ARRANGØREN. 

NY Nasjonal TD-rapport (Excel) 

JURYREFERAT:

 Mal juryreferat før og etter konkurranse

Andre dokumenter for juryen:

Sjekkliste for TD/juryarbeid
Sanksjonskjema
Protestskjema

OM DET SKJER ET REGELBRUDD KAN DEN RIKTIGE BESLUTNINGEN GJØRES VED HJELP AV:  Beslutningsskjemaet

nif-epi04, 04