Hopp til innhold

For arrangør og TD

DOKUMENTASJON TIL TD-KURS:
NSFs td-kurs 2022 (pdf-format)

TD- OG ARRANGØRBREV:
Norges Skiforbund sender ut et informasjonsbrev til alle TD og arrangører. Her står en del viktig informasjon.

TD-utfordringer ved FIS-renn i  Norge

For nye TD'er: Rapportskjema praksisdel TD-kurs.

SKILISENS:
Løpere som ikke har års-skilisens, må betale engangslisens direkte til NSF via VIPPS. Alle arrangører kan gjøre klar QR-kode som skannes direkte til betalingen. Se mer info om skilisens.

SPRINTSKJEMAER:
I prinsip arrangeres sprint etter FIS modell, med 30 løpere som kvalifiserer seg for kvartfinalene. FIS modell skjemaet finnes i to varianter. Med og uten tidtakning i heatene.

Mange renn har færre deltakere enn 30 i hver klasse, det finnes måter å løse dette på.
Her er noen skjemavarianter for nasjonal renn som kan brukes.

For yngre løpere er det tillatt å arrangere sprintrenn på andre måter, slik at alle får gått løypa minst to ganger. Enten kan alle gå prolog plus minimum ett heat, eller man kan lage system hvor man gruppere løpere i heat uten å bruke prolog. 

MAL FOR TIDSPLAN, LANGRENNSARRANGEMENTER
Her kan du laste ned et forslag til tidsplan, langrenn (Excel-fil)

TD RAPPORT:
TD skal skrive en rapport etter hvert renn. 

Rapporten sendes skikretskontoret med kopi til arrangøren.
TD rapportskjema i PDF-format finner du her. TD rapportskjema i Excel-format

TEKNIKK-KONTROLL:
Regler og retningslinjer rundt stavlengder og teknikk-kontroll

Hvordan TD kan jobbe med Teknikk-kontroll

SALTING AV LANGRENNSLØYPER:
Her finner du en veiledning i salting av langrennsløyper

PENALTY:
"Penalty" er en utregning som angir rennets nivå, gjelder FIS renn. TD regner ut "Penalty" på et eget skjema, eller tidtakerprogrammet gjør dette automatisk

RETNINGSLINJER FOR LEGE- OG SANITETSTJENESTE
Norges Idrettsforbund har retningslinjer for arrangører

SANKSJONER: DISK ELLER IRETTESETTELSE 
Hvis juryen må gi en løper advarsel eller diskvalifisere en løper, skal det brukes dette Sanksjonskjemaet  
Den riktige beslutningen kan gjøres ved hjelp av dette Beslutningsskjemaet
Dersom noen skal levere en protest, brukes dette Protestskjemaet 

NIF-EPI03, 03