Hopp til innhold

Evalueringsfasen

5.1 Organisasjonskomiteen
Etter endt arrangement bør organisasjonskomiteen innkalle til et evalueringsmøte sammen med alle nøkkelroller. Om det ikke lar seg gjøre bør Organisasjonskomiteen ta iniativ til at alle nøkkelroller gjør sin interne evaluering og sende evalueringen tilbake til organisajonskomiteen. Viktige punkter som skal evalueres er :

 • Hva ble gjort?

 • Hvordan ble det gjort?

 • Hva fungerte bra?

 • Hva fungerte dårlig?

 • Hva kan gjøres bedre neste gang?

  Ved NM skal regnskap sendes NSF i etterkant av arrangementet.
  Det vil i etterkant av et arrangement være nyttig å gjøre en evaluering for å se på hva som fungerte bra og hva som kan bli bedre til neste arrangement.
  Nå starter også prosessen med søke på arrangement for kommende sesonger.
  (Se søknadsskjema for arrangement)

5.2 TD-rapport
Etter endt arangement skal TD fylle ut NSF TD-rapport. Det anbefales også at TD utarbeider en utvidet TD-rapport med tilbakemelding til arrangøren. TD-rapport sendes til arrangør og tilhørende skikrets. 

Ved FIS-renn skal TD fylle ut TD-rapport og godkjenne tidtakerrapporter digitalt i FIS member section.

NIF-EPI03, 03