Hopp til innhold

Landslagsløper Ane Appelkvist Stenseth la ikke skjul på at hun var stolt over å være grongning og namdaling med slike treningsfasiliteter da hun hilste til de rundt 60 frammøtte under den offisielle åpninga av rulleskiløypa. ( Erlend Malmo)

Rulleskianlegg i Grong åpnet

Søndag ble namdalens første rulleskiløype åpnet, ved Bjørgan skianlegg som ligger ei lita mil sør for Grong sentrum.

Løypa er to kilometer lang, og skal gi barn, ungdom og voksne gode og trygge treningsforhold. Det er det som først og fremst har vært motivasjonen vår. Løypa har en bredde fra fire til vel sju meter. 

Rulleskiløypa er en del av et større interkommunalt anlegg som eies og drives av Grong idrettslag og Snåsa skiskytterlag, og som består av ei fem kilometer lang lysløype, sprintløype og det er snøproduksjonsanlegg langs tre kilometer av traseen. Nå er også rulleskiløypa på plass, som gjør Bjørgan skianlegg til et helårsanlegg. På vinterstid har vi løypegaranti fra tirsdag til søndag.

Landslagsløper Ane Appelkvist Stenseth deltok i den offisielle åpningen av den nye rulleskiløypa i Grong. Her sammen med ordførerne Borgny Grande (Grong) og Arnt Einar Bardal (Snåsa) som sporty stilte opp med rulleski på beina. Foto: Erlend Malm0

Så langt har de to klubbene investert drøye 27 millioner kroner i anlegget, neste post på planen er ei skihytte som skal bli et samlingspunkt for skiløpere fra hele regionen. Når den er ferdigstilt vil klubbene ha passert 30 millioner kroner med god margin i investeringer. Pengene er hentet inn via ulike sponsorer, kommuner, fylkeskommune og ikke minst spillemidler fra Norsk Tipping (drøye åtte millioner kroner til sammen). Og mye dugnadsarbeid, siden oppstart av byggingen i 2014 er det lagt ned et sted mellom 6.000 og 7.000 dugnadstimer av lagsmedlemmer og andre gode hjelpere.

Anlegget har blitt et regionalt anlegg for hele Namdalen, og i dag samler vi løpere fra fire-fem ulike klubber på våre langrenns- og skiskyttertreninger. 

Mange på åpning
Åpninga samlet rundt 60 fremmøtte, både aktive, foreldre og besteforeldre. Og ikke minst Grongs egen landslagsløper Ane Appelkvist Stenseth, som var sterkt delaktig i åpningsarrangementet.

– Jeg er stolt over anlegget, og av å være grongning og namdaling i dag. Endelig er muligheten her til å kunne trene i ei godt tilrettelagt rulleskiløype, som passer for alle, sa Stenseth under åpninga, og før hun deltok i den offisielle åpningen sammen med ordførerne Borgny Grande (Grong) og Arnt Einar Bardal (Snåsa).

– Vi ønsker og håper at anlegget, både vinter- og sommerstid vil bidra til god rekruttering og skape interesse hos mange av innbyggerne. Anlegg og arenaer er svært viktige i denne sammenhengen, sa Grande under åpninga, som sammen med sin ordførerkollega i Snåsa, Arnt Einar Bardal trakk fram det gode samarbeidet som har vært mellom de to kommunene og to idrettslag i hver sin kommune under planlegginga og arbeidet med anlegget.

– Uten dette samarbeidet og viljen til samarbeid, hadde ikke dette vært mulig, sier Grande.

Nå drømmer Ane om ei landslagssamling for kvinnelandslaget med utgangspunkt i det nye anlegget på Bjørgan, og de store fjellområdene som omkranser anlegget.

- Det hadde vært perfekt, forholdene og treningsfasilitetene ligger godt til rette for det så det må vi jobbe for, sa hun da hun hilste til de fremmøtte under åpningsseremonien.


 Foto: Erlend Malm0

NIF-EPI02, 02