Hopp til innhold

Jesper Saltvik Pedersen (NTB)

Vil løfte paraidrettene

Parastjernene Vilde Nilsen og Jesper Saltvik Pedersen tror statusen blir løftet når Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) skal overta alpint og langrenn fra Internasjonal Paralympic Committee (IPC).

Alpint, langrenn og snowboard for parautøvere havner fra neste sesong under Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) i stedet for hos IPC. 

– Jeg tror det vil løfte paraidretten mye når vi går inn i FIS. Det vil synliggjøre paraidretten betydeligere mer. Jeg tror dette kommer til å inspirere flere mennesker med funksjonsnedsettelser til å starte med paraidrett, forteller Vilde Nilsen (bildet).

– At vi nå skal inn i FIS tror jeg vil bidra til å gjøre det lettere å fremme paraidretten, og den ordinære idretten på samme plattform. Håpet er at vi i fremtiden i større grad kan avholde World Cup-runder på samme steder. Vi håper også dette kan bidra til å tette gapet rundt pengepremier og økonomiske rammer generelt, som vi har belyst de siste året med blant annet ost og tekopper. Ingenting av dette er en selvfølge, sier Jesper Saltvik Pedersen. 

– Jeg håper veldig at det skal bidra til mer interesse både fra media og folk, som igjen kan løfte idretten. FIS kan langrenn best, så håper virkelig vi blir godt inkludert i WC-kalenderen også etter hvert, forteller landslagstrener i langrenn, Magnus Evenby.

– At para nå blir en del av FIS, er noe mange har jobbet for over lengre tid. Jeg ble gjort kjent med dette allerede i 2018, men det ble mer fart i arbeidet etter at IPC kunngjorde at alle idrettene innen 2026 skulle ut av IPC. Para-snowsport blir en del av et mye større forbund med større tyngde og kraft enn IPC. FIS har innarbeidede rutiner på hva som gjelder representasjon, valg, og prosesser i forhold til å treffe vedtak. Som en del av FIS vil para-snowsport sannsynligvis ha større muligheter til å inngå kommersielle avtaler og styrke økonomien. Som en del av FIS håper vi på at kostnader knyttet til renndeltakelse, samt kostnadene for arrangører vil harmoniseres med FIS. Det er et håp om at man også innenfor para snowsport kan ha pengepremier. Som en del av FIS håper vi at kalenderarbeidet blir enklere og at man kan dra nytte av et tettere samarbeid med den funksjonsfriske skiidretten. Etter at jeg ble engasjert med para-alpint, har det så langt ikke vært noe valg på personer i sentrale tillitsverv, det har ikke vært noen avstemninger rundt forslag til endringer fra nasjonene ved noen anledninger, det har ikke vært muligheter til å påvirke kostnadsbildet knyttet til sporten verken for lagene eller arrangører. De som har fattet avgjørende beslutninger har ikke hatt tilstrekkelig kjennskap eller kontakt med sporten, og det har derfor vært et klart ønske fra de fleste nasjoner om større innflytelse, forteller Hans Blattmann.

nif-epi04, 04