Hopp til innhold

Q&A - Langrennsarrangement

Spørsmål og svar vedrørende sesongen 2020/2021. Sist oppdatert 22.10.2020

Hvorfor blir ikke Hovedlandsrennet og Norgescup for junior avholdt i år?
Langrennskomiteen (LK) har basert sine valg på de anbefalinger og retningslinjer som er gitt av helsemyndigheter, helsepersonell og idrettens egne smittevernveiledere. I tillegg har LK fått innspill fra helsemyndigheter om forventninger til smitteutvikling i en kaldere periode nå i høst / vinter. Etter våre vurderinger ville disse skirennene fort samle minimum 2.000 mennesker, noe vi mener ville medføre større smitterisiko enn forsvarlig/fornuftig.  Vårt samfunnsansvar og hensynet til langrennsløpernes helse er faktorer som veier tungt i forhold til de beslutningen som er tatt.
Det er i den forbindelse verd å nevne at forhold som ligger utenfor arena er like viktige og tungtveiende i et større smitteperspektiv, og at disse gjerne er betydelig vanskeligere å påvirke. Vi ser derfor at det til tross for «perfekt gjennomførte stadion-arrangement» kan være forhold som tilsier at smitterisikoen er betydelig. (Reiser, overnattinger, større ansamlinger innendørs, mange eksterne personer inn i små lokalmiljøer, og ikke minst potensiell smitterisiko/karantener ved en retur fra et arrangement hvor det har brutt ut smitte).

Hvorfor ikke arrangere et Hovedlandsrenn og en juniorcup med færre deltagere?
Det ble gjennomført et åpent møte med representanter fra samtlige skikretser (langrennskomiteene og de administrativt ansatte) tidligere i høst hvor tilbakemeldingene fra disse var: Det er ikke ønskelig med et Hovedlandsrenn, eller en Norgescup for junior, hvor det gjøres en seleksjon for å begrense antallet. Det er konkludert med at det i sum er svært krevende ressursmessig, arrangementsmessig og smittevernmessig å dele arrangementene over flere helger og arenaer.

Hvorfor kan andre idretter gjennomføre sine cuper og mesterskap mens langrenn velger å la være?
Langrenn har valgt å følge de smittevernregler og råd som er gitt fra myndighetene. Dette for å følge opp det samfunnsansvaret vi har, men også for å ivareta helsa til utøverne våre. I de fleste tilfeller er det nok også slik at langrenn har flere deltagere og et større antall støttepersonell til stede på sine arrangement enn andre idretter. 

Hva blir erstatningen for Hovedlandsrennet og Norgescup junior?
Vi ser allerede nå mange gode initiativ og svært stort lokalt engasjement i kretser og klubber. Disse arrangementene vil gjennomføres i mer smittevernvennlige former og vil bidra både til motivasjon og rekruttering.
Vi er absolutt positive til at det skal drives langrennsaktivitet i stor skala i vinter, og er svært glade for at det ligger godt til rette for dette, både når det gjelder tilgjengelige anlegg og ikke minst minimale problemer knyttet til avstandsregler. Vi er av den oppfatning at gode lokale tilbud vinteren 2020/21 kan, og skal være, gode tiltak med tanke på rekruttering.

Hvorfor er beslutningene om avlysninger tatt allerede i oktober?
Da det ikke lar seg gjøre å gjennomføre enkelte av de største arrangementene på terminlista innenfor rammer vi oppfatter som forsvarlige i vinter, ønsker vi allerede nå i oktober å gi klubber og kretser best mulige forutsetninger for å arrangere gode lokale alternativer.

Hvor finnes det informasjon om sesongavviklingen 2020/2021?
Her ligger det alltid oppdatert offisiell informasjon: https://www.skiforbundet.no/langrenn/skirenn/terminlisten-og-hovedpunkter/

Hvorfor kan ikke juniorer delta i seniorklassen?
Når det gjelder juniorløpere i senior-renn begrenser størrelsen på arrangementet og kohorter mulighetene for dette.

Hvilke juniorløpere får delta i enkelte seniorrenn?
Det åpnes for et begrenset antall juniorløpere i noen renn. Kvoter /kvoteberegning vil fortløpende oppdateres her: https://www.skiforbundet.no/langrenn/skirenn/terminlisten-og-hovedpunkter/.

Hva skjer med beregning av FIS-poeng?
Når det gjelder FIS-poeng har FIS utvidet beregnings-perioden for FIS-poengene. Det betyr i praksis at ingen vil få dårligere FIS-poeng denne sesongen, enn de hadde ved utgangen av forrige sesong. Dette uansett om de går FIS-renn denne vinteren. Dersom man ønsker å forbedre sine FIS-poeng, må man gå FIS-renn denne vinteren. Derfor arbeides det for å få tillatelse fra FIS til å arrangere flere FIS-renn i Norge enn det som var terminfestet i utgangspunktet.

Hvordan kvalifisere seg til junior-VM?
Det vil bli to uttaksrenn. Det første rennet vil bli arrangert 18-20. Desember. (Sted avklares før 25.10). Det andre uttaksrennet arrangeres 8-10 januar på Lygna.
Det vil bli satt kvotebegrensninger i begge renn, disse offentliggjøres under sesonginformasjoner: https://www.skiforbundet.no/langrenn/skirenn/terminlisten-og-hovedpunkter/

Hvordan kan lokale arrangement gjennomføres innenfor de smittevernregler som gjelder?
NSF er i ferd med å utarbeide en manual for gjennomføring av langrenns-konkurranser som vil bli gjort tilgjengelig på nett.
Pr. 20.10 gjelder følgende: (NB: Det kan forekomme lokale avvik – sjekk alltid med lokale smittevernregler.)

  • Maksimalt 600 samtidig pr. arrangement, fordelt på 3 kohorter med 200 personer
  • Det er mulig å skrifte ut kohorter gjennom dagen/arrangementet
    • Forutsetning at hele kohorten må skiftes ut. Ingen individer kan eksponeres for flere kohorter gjennom samme arrangement.
  • Ved bytte av kohorter kreves det nedvask av sentrale berøringspunkter, eks. toaletter, bord, stoler, gelender etc. 
  •  Det er ingen krav til opphold i tid mellom skifte av kohortene, annet enn at nedvask skal gjennomføres.
  • Grensene på 600 pr. arrangement er grensen for hva som er tillatt. Helsemyndighetene påpeker at smitterisiko øker betydelig med antall individer.
    De er derfor opptatt av å understreke at det ikke nødvendigvis er slik at alt som er lov er lurt, og poengterer at alle arrangører har et ansvar for å minimere smitterisiko, noe som må ha høyeste prioritet.
  • Lokale smittevernmyndigheter vil være sentrale med hensyn til hva som kan gjennomføres og hvilke tiltak som må gjøres på det enkelte arrangement. Dette betyr at vi kan oppleve ulik praksis basert på lokale forhold.

 Her finner du smittevernråd/koronaveiledere:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/2020/10/nsfs-koronaveileder/ 

https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/2020/10/nsf-koronaveileder-for-klubber-og-kretser/ 

https://www.skiforbundet.no/contentassets/323519017ff84c26a8874d9d649c3ac3/smittevernprotokoll-for-breddeidretten-nsf_v1-14.10.2020.pdf

 

nif-epi04, 04
Foto: Geir Olsen / NTB