Hopp til innhold

Et fantastisk anlegg (Lalm IL)

Storstilt åpning av rulleskiløype

Hele bygda møtte opp til den offisielle åpningen av rulleskiløypa på Lalm, Gudbrandsdalen søndag 2. juni. Både anlegget og dugnadsinnsatsen er imponerende.

Rulleskiløypa er 1,9 km lang og er lagt i deler av den allerede eksisterende lysløypa. Ivar Mikael Ulekleiv, Pål Gunnar Mikkelsplass og Egil Kristiansen er blant de som har bidratt med gode råd mht. trasévalg m.m. Anlegget har også fått mye ros fra de som har vært på befaring, bl.a. Odd Martinsen og Oddvar Brå. Nå håper klubben at anlegget vil bli hyppig brukt, enten man har rulleski, trehjulssykkel, vanlig sykkel, rullator eller andre ikke-motoriserte kjøretøy.

Allerede i 2014 ble det utarbeidet en grundig prosjektplan for et rulleskianlegg. Høsten 2017 ble spaden satt i jorda, etter tre års jobbing med innhenting av finansiering. Ett år senere stod anlegget ferdig. Og søndag ble den 1,9 km lange løypa offisielt åpnet, med både ordfører, musikkforening, utøvere og ‘hele bygda’ til stede. Nesten 200 møtte opp til festdagen på idrettsplassen på Lalm.

Enorm dugnadsinnsats
Leder Terje Kleiven roste den store dugnadsinnsatsen som er lagt ned i anlegget.
– Det er et fantastisk samhold og dugnadsånd her på Lalm. Når løpere ruller over løypa gjennom skogen på Lalm, skal de vite at de ruller på 2000 dugnadstimer og tre millioner kroner, sa Kleiven under åpningen.
I tillegg til rulleskiløypa har Lalm IL også en egen fotballbane, løpebane, ishockeyanlegg og curlingbane, alt takket være god dugnadsånd og villige sponsorer.

 

 

Finansiering
Anlegget har en totalkostnad på drøyt 3 millioner kroner. Spillemidler utgjør til sammen i overkant av 1 million, det samme gjør støtten fra Vågå kommune. Den siste millionen er dekket opp av gave fra Sparebankstiftelsen DNB, egenkapital og sponsoravtaler. Prosjektet er gjennomført innenfor den kostnadsrammen som ble satt opprinnelig, uten overskridelser.  - Vi har møtt stor velvilje blant entreprenører og lokalt næringsliv, sier Kleiven.

 

Imponerende anlegg
Per Morten Nyeng og Torbjørn Broks Pettersen, som representerte Skiforbundet og Oppland Skikrets under åpningen, er enige om at dette er imponerende anlegg.

– Maken til anlegg, sier Nyeng.
– Dette er helt i tråd med det Skiforbundet ønsker og et viktig løft for skiidretten i Nord-Gudbrandsdalen. Nå får vi håpe at løpere i alle aldre fra hele regionen benytter seg av anlegget.

I forbindelse med åpningen ble det også arrangert rulleskisprint, der bl.a. Sindre Bjørnstad Skar og Kari Øyre Slind var til stede og ga gode råd til de unge skiløperne.

Lalm Idrettslag er et lite idrettslag i Vågå kommune. I 2018 hadde de i underkant av 200 betalende medlemmer.

 


Hovedkomiteen for utbyggingen: Fra venstre: Tore Kleiven, Terje Kleiven, Eirik Johaug, Stein Kluften og Kirsten Anita Bråten.

NIF-EPI03, 03
Foto: Geir Olsen, NTB scanpix