Hopp til innhold

Overraskende resultater etter fluorkontroll

Fluorkontroll av ski ble gjennomført under Hovedlandsrennet på Gålå og Ungdomsbirken på Sjusjøen. - Det er både overraskende og skuffende at vi finner et såpass stort antall skipar med indikasjon på bruk av fluorprodukter når forbud er innført som starten på et holdningsskapende arbeid, sier langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad i Norges Skiforbund.

Kontrollen ble gjennomført i samarbeid med NILU (Norsk Institutt for Luftforskning) i tråd med vedtak gjort av Norges Skiforbund Langrennskomiteen 21. Oktober 2018. Totalt ble det tatt 48 prøver under Hovedlandsrennet på Gålå og 20 prøver under Ungdomsbirken - begge i mars 2019. NILU har testet samtlige 68 prøver ved samarbeidende laboratorium i Tyskland for analyse. Laboratorieresultatene derfra viser følgende:

Hovedlandsrennet:
25 prosent røde utslag
25 prosent gule utslag
50 prosent grønne utslag

Ungdomsbirken:
5 prosent røde utslag
5 prosent gule utslag
90 prosent grønne utslag

 Forklaring fargeutslag:

Rød: Sterke indikasjoner på at det er benyttet fluorholdige produkter
Gul: Indikasjoner på at det er benyttet fluorholdige produkter
Grønn: Ingen indikasjoner på at det er benyttet fluorholdige produkter 

Kontrollen gir altså indikasjoner på at det under årets Hovedlandsrenn ble benyttet en god del fluorprodukter, mens det under Ungdomsbirken kan tyde på at det var minimal bruk av fluor. I tråd med langrennskomiteens vedtak vil vi følge opp overfor klubber med løpere som har blitt kontrollert.

-Først og fremst er vi fornøyd med at vi er kommet i gang med tester, noe vi oppfatter har vært etterspurt i dette holdningsskapende arbeidet, sier Torbjørn Skogstad, leder av langrennskomiteen i Norges Skiforbund. -Det er fint å oppleve den positive mottagelsen kontrollørene har fått, og også at det var et redusert smørefokus under hovedlandsrennet. Kontrollresultatene fra ungdomsbirken er gledelige. Det er likevel både overraskende og skuffende at vi finner et såpass stort antall skipar med indikasjon på bruk av fluorprodukter under hovedlandsrennet når forbud er innført.
Vi er fortsatt i en fase hvor testene våre utvikles, og vi kan derfor ikke med 100 prosent sikkerhet si at alle røde og gule tester indikerer bevisst bruk av fluor.
Ei heller kan vi med 100 prosent sikkerhet si at alle grønne prøver er fluorfrie. Vi fortsetter nå arbeidet med utvikling av testprosedyrene ved hjelp av de erfaringer og tester som er gjort, sier Skogstad.

Fluorvedtaket:

Langrennskomiteen i Norges skiforbund innfører et fluorforbud i klassene til og med 16 år. Forbudet gjelder fra og med sesongen 2018-2019 og omfatter fluorholdige glid produkter.

  • Det vil bli tatt stikkprøver før start i enkelte konkurranser.
  • Resultater av stikkprøver blir kommunisert til gjeldende klubb etter mottatt prøvesvar
  • Testmetoder er under utprøving og vil ikke forårsake forføyninger mot enkeltutøvere

For ytterligere informasjon kontakt langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad, +47 907 72 425

NIF-EPI02, 02
Foto: Hanna Johre / NTB