Hopp til innhold

En bauta har gått bort

Frank Morgan Pedersen ble født 28. januar 1925 i Bergen, og vokste opp i Skien hvor han har bodd hele sitt liv.

Frank vil for alle i langrennsmiljøet blir husket som den ubestridte leder av Langrennsportens Venner i nesten 30 år. Frank ble i 1980 valgt til leder for langrennskomiteen i Grenland Skikrets, senere ble han også leder av langrennskomiteen i Telemark skikrets da Grenland Skikrets ble slått sammen med Øst- og Vest-Telemark skikretser. Dette vervet hadde han fram til 1989. I 1984 ble Frank valgt inn i styret i Langrennsportens Venner, og i 1989 ble han valgt til styreleder.

Langrennsportens Venner har som formål å gi økonomisk støtte til norsk langrennssport. Under Franks ledelse har Langrennsportens Venner i hovedsak støttet «neste generasjon» av toppløpere, de beste løperne i overgangen fra junior til senior. Støtten fra Langrennsportens Venner har for mange vært et viktig bidrag for å fortsette satsingen.

Foreningens inntekter har vært basert på salg av medlemskap hvor «Langrennslua» har vært det synlige beviset på at du er medlem. Lua har kommet i ny utgave hvert år. Årlig omsetter Langrennsportens Venner for nærmere 2 millioner kroner. Frank var styreleder helt fram til sommeren 2016 da han takket av i en alder av 91 år. I alle disse årene har Frank nærmest egenhendig stått for salg av inntil 12.000 medlemskap pr. år. Frank har personlig sørget for pakking og utsendelse av flere tusen langrennsluer hver eneste vinter i over 30 år. I Franks tid har foreningen hatt en solid og velordnet økonomi, og man har støttet langrennssporten med rundt 1 million kroner hvert år. Over tid er Langrennsportens Venner en av norsk langrenns største sponsorer. I vanskelige økonomiske tider for Norges Skiforbund (som det var mye av på 70-, 80- og 90-tallet) har støtten fra LSV gjort det mulig å gjennomføre nødvendige sportslige tiltak som man ellers måtte ha droppet. Ikke minst er den gode juniorsatsingen som forbundet har hatt i alle disse årene, i stor grad finansiert av LSV.

Helt til det siste har Frank fulgt godt med i langrennssporten. Han var til stede ved alle viktige begivenheter, og har vært en meget populær mann i miljøet. Hvert år stilte han opp og delte ut stipendier til våre mest lovende utøvere. Mange av dagens OL- og VM-vinnere har i juniortiden nytt godt av støtten som Frank har stått bak. For dagens generasjon av ledere i NSF langrenn er Frank en legende. 

Den aktive idrettskarrieren startet i Odds Bryteklubb i 1938, senere har Odds Ballklubb vært Franks idrettslag gjennom hele livet. Han var aktiv i friidrett og ski på 40- og 50-tallet. De siste krigsårene var han med i Hjemmefronten som så mange andre. På 60-tallet engasjerte han seg som leder og trener for ungdommene i Grenland Skikrets.

Yrkeskarrieren har gått fra start i sportsforretning, via Thermolux/Emaljeverket som drev med sykler og vaskemaskiner, Porsgrunn Metallverk og Standard Telefon og Kabel, fram til en 20 år lang periode i Skien Kommune hvor han hatt mange forskjellige oppgaver. Frank var også leder for TV-aksjonen i Grenlandsområdet i 7 år rundt år 2000. 

Frank Pedersen ble på Skitinget i 2016 tildelt Norges Skiforbunds høyeste utmerkelse, Plaketten. Frank var selv tilstede og fikk en svært velfortjent stående applaus fra forsamlingen for sin innsats for norsk skisport i en mannsalder. Frank ble også tildelt Norges Idrettsforbunds Hederstegn i 2016 og Ildsjelprisen av Langrennskomiteen i Norges Skiforbund i 2004.

Vi lyser fred over Frank Morgen Pedersens minne. Det vil ta lang tid før sporene etter Frank viskes ut.

NIF-EPI03, 03
Foto: Geir Olsen, NTB scanpix