Hopp til innhold

Inntak på Skigymnas

Inntak på Skigymnas bestemmes av langt mer enn sportslige resultater.

For å begrense helse- og miljøskader ved bruk av fluor har langrennskomiteen i Norges Skiforbundet i høst innført fluorforbud i klassene til og med 16 år. Dette vedtaket gjelder fra og med skisesongen 2018/2019 og gjelder fluorholdige glidprodukter. Vi som utgjør de fem offisielle skigymnasene til Norges Skiforbund; Nordreisa VGS, Meråker VGS, NTG Lillehammer, NTG Geilo og Hovden Skigymnas støtter fluorvedtaket fullt og helt.

Vi ønsker å komme med en tydeliggjøring på hva vi som skigymnas vektlegger av kriterier, verdier og egenskaper hos ungdommene i inntaksprosessen på våre skoler. Vi ønsker å tydeliggjøre at våre inntaksprosesser ikke er basert på kun resultater. Våre mål er å utvikle selvstendige ungdommer gradvis over tid til å bli gode seniorutøvere i langrenn. Dette krever langsiktig og strukturert arbeid over år, noe vi som toppidrettsgymnas ønsker å bidra med.

Vi ønsker å legge til rette for at elevene på våre skigymnas får generell studiekompetanse og kan kvalifisere for høyere utdanning, og karaktersnittet fra grunnskolen ligger til grunn ved inntak på våre skoler. Gode karakterer er en viktig pekepinn på at ungdommene er seriøse, strukturerte og arbeidsomme, både på skole og innen idrett. Dette er holdninger og verdier vi ønsker å ha på våre skoler og idrettsfelt.

I tillegg blir ungdommenes idrettslige egenskaper og ferdigheter vektlagt i søkeprosessen. Vi ønsker å se på ungdommenes utvikling over tid, både når det gjelder idrettslige egenskaper og langrennsspesifikke ferdigheter.

Vi er ute etter å kartlegge hvilke ungdommer som har gode holdninger, verdier og egenskaper som vi ønsker å ha i våre miljø på et skigymnas. Videre ønsker vi å ta inn ungdommer som har motivasjon, målsetninger og langrennsspesifikke ferdigheter som kreves for å utvikle seg til å bli en god langrennsløper på sikt.

Vi vurderer ungdommenes ferdigheter, egenskaper og prestasjoner på ulike arenaer over en lengre periode for å kartlegge de aktuelle søkerne. Dette gjøres ved rekruttsamlinger, hospiteringer, samtale med utøverne, inntakssamling, kretssamlinger, klubbesøk og under konkurranser.

Det er dermed ingen enkelt test eller konkurranse som er utslagsgivende for om man kommer inn på skigymnas eller ikke. Et endelig inntak av søkere skjer etter en totalvurdering av faktorene karakterer, holdninger, verdier, idrettslige egenskaper, ferdigheter og prestasjoner observert og vurdert over tid. Inntakskriteriene varier noe på de ulike skolene, og for nærmere opplysninger sjekk de respektive skolenes hjemmeside eller ta kontakt.

Skrevet av Tina Bøgseth (Hovden Skigymnas) på vegne av de fem offisielle skigymnasene.

NIF-EPI03, 03
Foto: Dustin Satloff/Getty Images/AFP