Hopp til innhold

Kvinners treningserfaringer- og praksiser

Ved UiB gjennomføres det en sosiologisk studie av kvinners treningserfaringer- og praksiser før, under og etter graviditet.

Forskningsprosjektet baserer seg på kvalitative intervju og diskursanalyse og er godkjent fra NSD (Norsk senter for forskningsdata AS i Norge). I denne forbindelsen letes etter aktive mødre som trener målrettet ski på et høyt prestasjonsnivå og har anledning til å delta i et intervju. Intervjuet tar ca. 40 minutt, og du blir spurt om individuelle treningserfaringer- og praksiser før, (særlig) under og etter graviditet, dvs. hvordan du faktisk trener i en verden av treningsrelaterte anbefalinger og restriksjoner.

Alle personopplysninger behandles konfidensielt, anonymiseres og slettes etter endt prosjekt: 15.05.2018.

Målet med studien er å bidra med å synliggjøre gravide idrettsutøvere samt å øke kunnskap om hvordan og hvorfor norske mødre trener.

Ta gjerne kontakt dersom du/dere har spørsmål eller innspill eller ønsker å delta i forskningsprosjektet.

 

Beatricé, prosjektleder
klatrehorisonter@gmail.com, tlf. 456 94 652

NIF-EPI01, 01
Foto: Tor Richardsen, NTB Scanpix