Hopp til innhold

Fra venstre: Erik Røste, Åsne Havnelid (Norsk Tipping), Espen Bjervig og Sjur Ove Svarstad

Skiforbundet og Norsk Tipping lanserer «Grasrottrener Langrenn»

I et nytt prosjekt skal Norges Skiforbund og Norsk Tipping utdanne flere aktivitetsledere i ski for barn.Målet er at 800 foreldre, barnehageansatte og allidrettstrenere skal være utdannet Grasrottrener langrenn innen 2019.

Kurset er et resultat av Skiforbundet utviklingsmodell som ble vedtatt på Skitinget i 2016. I utviklingsmodellen fokuseres det på rekruttering av barn og unge, samt å redusere frafallet av ungdommer.

- Norges Skiforbund er opptatt av at flest mulig skal ha glede av å gå på ski og vi er veldig glade for at Norsk Tipping bidrar til å gjøre dette løftet mulig, sier skipresident Erik Røste.

Norsk Tipping samarbeider allerede med Norges Fotballforbund om Grasrottrener Fotball. Nå utvides altså engasjementet til å omfatte langrenn. Det jobbes også med Grasrottrener-utdanning for flere idrettsgrener.

- Vi går helhjertet inn i dette. Norsk Tipping har sterke bånd til breddearbeidet i norsk idrett, gjennom Grasrotandelen og andre ordninger der tippemidler går direkte til mange tusen idrettslag. Derfor er det naturlig for oss å ta en aktiv rolle for å gi breddeidretten flere utdannede trenere. Det er selvsagt ekstra hyggelig å kunngjøre et slikt samarbeid med selve nasjonalidretten vår, sier Åsne Havnelid, administrerende direktør i Norsk Tipping.

Skiforbundet og Norsk Tipping har som mål å øke rekrutteringen av trenere. Grasrottrener-utdanningen skal gjøre dem rustet til både å ivareta rollen som forbilde, og samtidig gi barn  utviklingsmulighetene de trenger på sitt nivå.
Nøkkelen til å nå flere av dem som ønsker å ta trenerutdanning innen langrenn, er å innføre bruk av E-læring. Slik blir man mindre avhengig av å delta på mange kurskvelder, noe som kan oppleves tidkrevende og for kostbart for mange.

Skiforbundet "utlyser" 40 kurs i 2018.
Her er målet å utdanne barnehageansatte, ansattte i SFO, foreldre, allidrettstrenere og aktivitetsledere for barn til Grasrottrenere.

-Vi håper klubbene inviterer med seg barnehageansatte og ansatte i SFO og melder på foreldre og trenere på Grasrottrenerkurs, sier Brit Baldishol, utviklingssjef i langrenn i Norges Skiforbund

Dersom klubben ønsker å arrangere grasrottrenerkurs sendes en e-post til brit@skiforbundet.no

Se introduksjonsvideo om Grasrottrener.

nif-epi04, 04
Foto: Geir Olsen, NTB Scanpix