Hopp til innhold

Fredrik Bendiksen (NTB scanpix)

Om behandling av luftveier

Landslagslege Fredrik Bendiksen forteller på NRK om behandling av luftveier. Se også kronikk i Aftenposten fra Olympiatoppen 27. september.


 

 

Se også kronikk i Aftenposten 27. september!  

Orientering fra landslagslege Fredrik Bendiksen:

Løperne på landslagene helsescreenes  årlig, og en del av denne rutinen er luftveistesting hos lungelege.

Fra spesialist i lungemedisin får landslagslegene, ansvarlige for sine respektive landslag, tilbakemelding om testresultater og eventuelle behov for medisinering. Anbefalingene fra spesialist i lungemedisin danner grunnlaget for medisineringen av utøvere med «obstruktiv lungesykdom» - et samleutrykk for mange sykdommer som anstrengelses utløst astma, allergisk astma, kroniske bronkitter og andre nedre luftveisinfeksjoner.

Normalt friske utøvere kan i løpet av en sesong pådra seg luftveissykdom, ofte etter en øvre luftveisinfeksjonsepisode, som etter individuell medisinsk vurdering trenger medikamentell behandling. Da er det landslagslegens medisinske vurdering som ligger til grunn for behandlingen.

Disse rutinene er innarbeidet og kjent for helseteamet og lederne/trenerne. Utøvere skal vurderes av lege før medikamentell behandling igangsettes. I fall det er et enkelttilfelle hvor rutinene ikke er fulgt er det uomgjengelig viktig å få korrigert dette.

Vi har tatt initiativ til og arbeider med programmet til et medisinsk seminar om behandling av luftveislidelser hos langrennsløpere. Dette vil finne sted i løpet av oktober. Vi kommer selvsagt til å invitere til bred internasjonal deltagelse på dette fagseminaret.

Vi imøteser også den varslede eksterne granskingen.

Gå til innslaget på NRK.no

NIF-EPI01, 01
Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix