Hopp til innhold

Juryarbeid under NM-stafetten 2016

Den siste konkurransen under den flotte NM uka i Tromsø ble den travleste for juryen.

Den første klassiske etappen i klubb-stafetten ble gått i veldig lette løyper (2 x 2,5 km for damer, og 3 x 3,3 km for herrer), noe som gjorde at mange løpere, både herrer og damer, valgte å stake løypa på glatte ski (uten festesmøring). Juryen satte som vanlig ut teknikk-kontroll poster (totalt 4), for å ha videoopptak av løperne. Dette blir brukt for å forsikre/bekrefte at alle løpere bruker riktig klassisk teknikk, og ikke får fordeler ved å skøyte. Postene er bemanna av en person som filmer og en person som vurderer hvilke tilfeller han/hun mener juryen bør vurdere.
Siden NM stafetten ikke er et FIS renn, så bruker juryen Norges Skiforbunds regler (som stort sett er de samme som FIS sine regler). Angående klassisk teknikk, så gir regelverket juryen anledning til å ta alle beslutninger uten å måtte innkalle løper eller trener:
352.1.2 - Sanksjoner for brudd på regler om klassisk teknikk kan bli gitt av to jurymedlemmer sammen, herunder TD, og det kreves ikke videobevis eller forklaring fra løperen. Ved brudd på klassisk teknikk gjelder ikke regel 224.7 (« … rett til, og bli gitt muligheten til å fremholde sin mening…».

Fra en av postene fikk juryen allerede tidlig under den første etappen beskjed om at videosnutter fra en av bakkene i løypa ville bli sendt ned for vurdering. Raskt etter at første etappen for damene var over så gikk juryen igjennom filmene fra både første og andre runde, og juryen var enig i at en løper burde gis skriflig advarsel for klar antydning til skøyting, og at en annen løper (dvs hennes lag) burde gis 3 minutter tidstillegg for brudd på den klassiske teknikkregelen under rennet. Denne sanksjonen kan, i følge Norges Skiforbunds regel 352.4.1.3, brukes under etappekonkurranser. Informasjon om at juryen ville (om nødvendig) bruke denne regelen ble opplyst på lagledermøtet kvelder før, og kommunisert på arrangørens nettside (det all informasjon fra lagledermøtet ble lagt ut).

Under herrenes første stafettetappe viste det seg fort at godt over halve startfeltet på cirka 55 lag hadde valgt å stake. Teknikkkontroll-posten så med en gang at det var mange situasjoner som juryen måtte vurdere, og igjen ble videosnutter fra hver av de tre passeringene sendt til juryrommet.
Juryen må behandle sakene i løpet av konkurransen, slik at resultatet kunne foreligge i tide for den planlagte blomsterseremonien og prisseremonien umiddelbart etter siste løper er i mål. Juryen satte derfor straks igang med å analysere videosnuttene - fra alle tre passeringer - for hvilke løpene som hadde brutt de klassiske teknikkreglene. Juryen beslutta med en gang av det var viktig å være konsistent med beslutninger og «dømming» fra og av juryer i andre konkurranser tidligere denne sesongen. Videosnuttene var tatt i en liten og forholdsvis bratt bakke i en sving, så det ble vurdert både om riktig svingteknikk og riktig fiskebeinsteknikk ble brukt.
Juryen vurderte å ikke ta (like mye) hensyn til første passering, siden dette var bare 400 meter etter starten, og mange løpere var påvirka av å gå i en stor «klynge». Ved andre og tredje passering var feltet mer spredt, og det var mer fornuftig å vurdere de enkelte løpernes teknikk. Fire jurymedlemmer og to videokontrollører ble etter hektiske ca 45 minutter enstemmig enige om at 15 løpere hadde brutt regelverket for klassisk teknikk, og valgte å sanksjonere disse løperne og deres lag i henhold til NSF regel 352.4.1.3 – dvs. 3 minutter tilleggstillegg for laget – konsistent med hva som hadde blitt sagt under lagledermøtet kvelden før. Denne beslutningen ble umiddelbart informert tidtaking/resultatsjef, tider justert og informasjon lagt inn på resultatlisten.

NIF-EPI03, 03
Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix