Hopp til innhold

Strakstiltak og ny sjefslege i langrenn

Ny sjefslege og medisinkjøp i utlandet er to av flere viktige punkter som Løfshus presenterte for Langrennskomiteen i Norges Skiforbund i tirsdag kveld. Langrennskomiteen ga sin fulle støtte til tiltakene og tok presentasjonen til etterretning.

- Vi har diskutert og vurdert strakstiltakene nøye i samarbeid med helseteamet i langrenn og Olympiatoppen, sier landslagssjef Vidar Løfshus.

Strakstiltak:
1) Helsesjef erstattes med sjefslege som leder for helseteamet. NSF langrenns nye sjefslege/ leder for helseteamet blir Petter Olberg.

2) Dersom det unntaksvis må kjøpes medisiner i utlandet skal dette kontrasigneres/godkjennes av lege i Norge.

3) Alle løpere på landslag fra elite til junior med tilhørende støtteapparat skal gjennomføre Antidoping Norges e-læringsprogram «Ren Utøver».

4) Kartlegging og dokumentering av kosttilskudd og faste medisiner for alle utøvere gjøres kontinuerlig.

5) Det skal alltid være lege tilstede på alle konkurranser og større samlinger i NSF langrenns regi. Der dette ikke praktisk lar seg gjøre, oppnevnes vakthavende lege i Norge.

6) Det er opprettet kontakt med Sveriges Olympiska Komité (SOK) for å få råd og innsikt i deres praksis.

7) Iverksette en grundig prosess for å sette opp et kvalitetssystem i samarbeid med Olympiatoppen og NSF sentralt.

Petter Olberg (41) blir ny sjefslege og leder for helseteamet i NSF langrenn. Petter er spesialist i allmennmedisin ved Din Doktor AS i Trondheim og konstituert overlege ved St. Olavs Hospital, avd. ØNH.

- Det viktige nå, er at vi er svært nøye når det gjelder alle våre medisinske rutiner og retningslinjer i tett dialog med både utøvere og støtteapparat. Vi har innført kontrasignering for kjøp av legemidler i utlandet. Dette betyr at en lege stasjonert i Norge skal godkjenne bruk av kjøpt medisin, i tillegg til at lege på stedet skal godkjenne medisinen, sier sjefslege Petter Olberg.

 

NIF-EPI01, 01
Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix