Hopp til innhold

Tom Tvedt (Geir Owe Fredheim, NIF)

NIF tar internasjonalt initiativ mot høydehus og kunstig tilførsel av gasser

Idrettsstyret tar sterk avstand fra den praksisen som i den senere tiden er blitt avdekket om bruk av kunstig tilførsel av oksygen gjennom tekniske hjelpemidler til toppidrettsutøvere.

Denne praksis er helt uforenlig med idrettens verdier. 

For å sikre like vilkår for alle utøvere vil idrettsstyret arbeide for et generelt internasjonalt forbud som tilsvarer det norske forbudet vedtatt av Idrettstinget 2003 om bruk av høydehus og kunstig tilførsel av oksygen og andre gasser. NIF vil rette en formell henvendelse til WADA og IOC i denne saken.

Dette vedtaket er også helt i tråd med innstillingen fra Idrettsmedisinsk etisk råd til idrettstinget i 2015.

Samtidig skal NIF samarbeide med Norges Skiforbund med tanke på å støtte et forbud mot bruk av høydehus og kunstig tilførsel av oksygen og andre gasser innenfor skiidrettene organisert av FIS.

NIF-EPI01, 01
Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix