Hopp til innhold

Nytt Trener III-kurs starter sommeren 2015.

Trener III er det samme kurset som i perioden 2002-2012 hadde navnet T4. Det er det høyeste Trenerkurset vi tilbyr innen langrenn. Artikkelen er oppdatert 15. mai 2015

Nytt Trener III-kurs starter med en samling på Sognefjellet 29. juni – 1. juli 2015. Hovedtema Langrennsteknikk, med Audun Svartdal.

Neste 2 samlinger blir avholdt høsten 2015 i samarbeid med Norges Idrettsforbund og andre særforbund. Dato for disse samlingene er nå fastsatt.
Nærmere om disse 2 samlingene: Se vedlegg

Siste samling vil bli i regi av NSF langrenn, antagelig i april 2015 (21.-22. april, to-fr).

I løpet av året vil det bli et omfattende arbeid med en årsoppgave, hvor temaet er planlegging, gjennomføring og evaluering av treningsåret med egen utøver (en eller flere), samt teknikkanalyse m.m.

For å komme med på Trener III-kurset kreves at man har Trener II (eller T3 fra perioden 2002-2012), og «omfattende trenerpraksis».
Trener III-kurset vil rette seg inn mot trenere for junior- og seniorløpere på høyt nivå.

Søknad om å komme med på Trener III-kurset:
Send en kortfattet søknad til ira.matthies@skiforbundet.no innen 15. mai.
Oppgi navn og fødselsdato, og beskriv kortfattet/punktvis egen trenerutdanning og egen trenerbakgrunn.

Kurskostnader:
Pensumlitteratur er «Den norske langrennsboka» og «Utviklingstrappa» som kursdeltagerne må ha skaffet seg.
Utover det vil det påløpe kostnader til egen reise og eget opphold.

NIF-EPI03, 03
Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix