Hopp til innhold

Innføring av helseattest i langrenn

Se orientering om helseattest fra Norges Skiforbund.

Hva er en helseattest?
Helseattest er en attest/godkjennelse på at en utøver er «frisk» nok til å konkurrere ut i fra de parametre som innhentes.
Helseattesten består av to deler; Egenerklæring fra utøver og skjema fra en undersøkelse utført av fastlege. Begge delene må være utfylt og signert. Utøveren skal selv fylle ut egenerklæringen og fremvise den til legen i forbindelse med legeundersøkelsen. Dersom utøver er under 16 år skal egenerklæringsskjema også signeres av en foresatt. 

Det er frivillig å gi fra seg helseopplysningene. Ved signering av helseattesten legges det til grunn at utøver har avgitt helseopplysningene basert på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke. Er utøver under 16 år, skal foresatte med-signere. Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake. Helseopplysningene vil da bli slettet fra journalsystemet.   

Formål:
Norsk idrett setter utøvernes helse foran prestasjon. Helseattesten skal avdekke om utøver har ernæringsutfordringer, spiseforstyrrelse eller om det foreligger andre forhold som er relevant for vurderingen av om utøver er helsemessig skikket til å representere.

Alle utøvere (gutter og jenter) som skal vurderes for representasjonsoppgaver for Norge Skiforbund langrenn må avgi helseopplysninger innen den frist som er fastsatt.

Renn i 2016/2017 der NSF langrenn tar ut en tropp som skal representere:

  • Nordisk juniorlandskamp

  • EYOF

  • Junior VM

  • U23 VM

  • World Cup

Praktiske opplysninger:
Helseattesten sendes pr. post til eller leveres personlig til (OBS; skal ikke sendes som e-post):

Norges Skiforbund
v/Torger Hansen
Ullevål Stadion
0840 Oslo 

Frist for innsending av helseskjema er senest 3 uker før uttak til representasjon, men helst innen 1. november 2016.
Vedkommende er underlagt reglene i helsepersonelloven og har taushetsplikt.
Praktiske Spørsmål om helsesertifikatet kan rettes til Brit Baldishol på mob. 95178884 

Link til skjema her

NIF-EPI02, 02
Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix