Hopp til innhold

Arrangørene har klart en reservetrasé dersom uvær. Her fra vinterens renn. (NTB Scanpix)

Enighet om uværstraseen

Birken og grunneierne har kommet til enighet om uværstraseen til Birkebeinerrennet og alle tiltak for å sikre gjennomføringen av rennet er nå på plass.


Uværstraseen går sør for Dambua, Raudfjellet, Bjønnåsberget og videre til Nysæteråsen. På Nysæteråsen kommer løypa inn på eksisterende trasè til Nysetra og Kvarstad. Uværstraseen er ca 6 km lengre enn dagens trasè. Dette er en reservetrasè som kun blir tatt i bruk dersom det ikke er forsvarlig å gå over Raudfjellet.


Tiltakene som ble innført i 2015 er egen Birkenmeteorolog, automatisk værstasjon, snøfangere på Raudfjellet, økt fokus på innhold i sekk, tiltak ved snømangel, beredskapaplaner og nødsamband.

-Vi er for glade for at grunneiere er med å ta ansvar for gjennomføringen av Birkebeinerrennet, sier daglig leder i Birken Jo Gunnar Ellevold. Birken betyr mye for hele regionen vår og det er derfor viktig at vi i fremtiden styrker gjennomføringssikkerheten slik at terskelen for å avlyse blir vesentlig hevet.


Avtaleparter: fv. Morten Øie (Furnes Almenning) Jo Gunnar Ellevold (Birken AS), Anders Grønli (Søndre Raudfjellsameie) og Magne Svenkerud (Vang Almenning).

NIF-EPI02, 02
Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix