Hopp til innhold

Ledig stilling ved Meråker vgs

Meråker videregående skole søker idrettsfaglig leder

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

MERÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE

 Skolen har 200 elever fordelt på utdanningsprogrammene idrettsfag og studiespesialisering. De fleste går på idrettsfag.  Skolen samarbeider med NSF og NSS og har landslinje i langrenn og skiskyting. I tillegg tilbys fordypning i handball, fotball, rifleskyting, pistolskyting og friluftsliv. Innenfor studiespesialisering satser skolen på realfag. I samarbeid med høgskolen i Nord-Trøndelag gir skolen høgskoleutdanning for toppidrettsutøvere i langrenn og skiskyting. Skolen er kjent for å utvikle utøvere til toppidretten. Mer informasjon om skolen finnes på www.meraker.vgs.no

 Vi har ledig vikariat i full stilling som

Idrettsfaglig leder, fra 01.08.2014

 Idrettsfaglig leder skal ha hovedansvar for å ivareta idrettsfaglig kvalitet og utvikling, helhet og gjensidig tilpasning mellom idrett og øvrige skoleaktiviteter.

 Stillingen er tillagt personal- og økonomiansvar.

Idrettsfaglig leder inngår i skolens lederteam og må være med på å ta et helhetlig ansvar for skolens drift. Arbeidsoppgaver for øvrig går fram av skolens organisasjonsplan. Undervisning kan bli lagt til deler av stillingen.

 Vi ønsker søkere som:

-    har ledererfaring

-    har god kjennskap til idrett og videregående opplæring

-    har god kjennskap til høyere utdanning

-    har idrettsfaglig utdanning på minimum bachelornivå

-    har godkjent pedagogisk kompetanse

-    har god kompetanse innen IKT

-    er gode til å motivere og samarbeide med andre

-    er fleksible, selvstendige og utviklingsorienterte

 Nord-Trøndelag fylkeskommune stiller krav om minimum 30 studiepoeng innen ledelse for tilsetting i lederstilling. Søkere som ikke har denne kompetansen må være villige til å ta utdanning innen ledelse. Det er også ønskelig med kompetanse innen skolens landslinjeidretter. Den som tilsettes, må godta framtidige endringer i skolens organisering og arbeidsfordeling. Personlig egnethet vil bli vektlagt, og aktuelle søkere vil bli innkalt på intervju.

 Vi tilbyr en utfordrende stilling i et spennende miljø.

Lønns- og arbeidsbetingelser er i samsvar med lover og avtaler.

Det er prøvetid på 6 måneder for tilsettinger i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

 Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til rektor Bjørg Sissel Kvannli (74 81 20 50 el. 91 16 10 63) eller idrettsfaglig leder Hogne Hjerpås (74 81 20 66 el. 41 24 30 01).

 Søknad sendes elektronisk via Nord-Trøndelag fylkekommunes hjemmeside, www.ntfk.no

(Ledige stillinger)       

 Søknadsfrist er 8. juni 2014.

 «Nord-Trøndelag fylkeskommune er en inkluderende arbeidsplass, og vi har som mål at arbeidsstokken skal gjenspeile befolkningen i Nord-Trøndelag når det gjelder kjønn, funksjonsevne og kulturelt mangfold.»

 

Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix