Hopp til innhold

Frykter lite synlige rulleskigåere

Høstmørket er her og det nærmer seg skisesong. Mange i ski-Norge er ute langs vegene våre på rulleski for å trene før snøen kommer.

De siste par år har flere rulleskigåere mistet livet og flere har blitt alvorlig skadet i trafikken. Derfor går nå flere aktører sammen om å øke trafikksikkerheten og gjøre utøverne mer bevisste på hva som er viktig.

- Det er viktig å tenke gjennom hvor man går, sier Ivar Ringen i Trygg Trafikk. 

Bevisthet rundt hvor mang går på rulleski

Dersom man ikke kan gå på bilfrie veger, må man unngå de mest trafikkerte og uoversiktlige vegene, og være bevisste på at rulleski ikke har bremser. Gode rutiner for å være synlig må innarbeides hver gang man trener, også i dagslys. 

Langrennssjef i Norges Skiforbund Åge Skinstad presiserer også: 
- Gå aldri på rulleski på veier der du ikke er kjent. Er du på nye steder, sørg for å ha kjørt igjennom strekningen med sykkel, bil eller buss på forhånd, slik at du ikke blir overrasket av farlige utforkjøringer, svinger eller veikryss, sier Skinstad. 

Riktig refleksbruk

- Mange tror det holder å bruke refleksvest, det gjør det ikke. Refleksen bak blir ofte skjult av drikkebeltet eller det kan være vanskelig å få øye på rulleskibrukeren dersom de bøyer seg i sittestilling under kjøring, sier prosjektleder Anne Margrethe Bøe i Statens vegvesen. 

Det er også viktig å ha refleks på beina og stavene. Beina og stavene er i bevegelse og det vil dermed være enklere å oppdage rulleskigåeren om han også bruker refleks i dette området.

Unngå trafikerte, smale, svingete veier etter mørkets frembrudd. Svært mange ulykker skjer under slike omstendigheter.

Musikk på øret: Det fjerner oppmerksomhet og gjør at man er mindre bevisst på trafikken rundt seg.

Alle trafikanter må opptre hensynsfullt, slik at man ikke unødig skaper farlige situasjoner. Rulleskiløpere har rett til å ferdes i trafikken, som alle andre trafikantgrupper, og må vise den samme aktpågivenhet som alle andre.

Ny forskning viser at det er mange ulike aspekter som er med på å redusere farene for ulykker, og det er derfor viktig at rulleskigåerne er bevisste på dette.

- Med dette fokuset og tverrfaglige samarbeidet er jeg sikker på at vi klarer å øke bevisstheten blant våre utøvere, sier langrennssjef Åge Skinstad i Norges skiforbund. 

Dette er rulleskivettreglene:

  1. Løperen skal være godt trent i åbeherske rulleski, særlig bremsing og vending.
  2. All opplæring og undervisning avnybegynnere skal foregå på avskjermede områder uten motorisert trafikk.
  3. Rulleskiløpere er definert som gående i trafikken. Trening for yngre bør foregå på sykkelsti eller andre bilfrie, godt asfalterte steder.
  4. Det er lov til å benytte veibanen til trening der forholdene tilsier det. Det er allment akseptert at i veibanen går rulleskiløpere på høyre side.
  5. Dersom man må trene på vei med motorisert trafikk, bør dette være på oversiktlige områder.
  6. Vær tydelig og gjør deg forstått i trafikken. Ta hensyn til andre trafikanter, ikke glem at du er den myke.
  7. Treningen bør helst foregå i godt dagslys eller på godt belyste områder uten motorisert trafikk om kvelden.
  8. Refleks er obligatorisk dersom lysforholdene tilsier, men det anbefales på all trening langs veien. Bruk vest, og reflekstape på enden av rulleski og staver samt foran og bak på hjelm.
  9. Godkjent sykkelhjelm bør brukes til enhver tid. Glem heller ikke briller. Rulleskipigger har ikke trinse og veien til øynene er kort.
  10. Norge får stadig flere lukkede rulleskianlegg. Disse bør benyttes til trening der dette er praktisk mulig.

Utarbeidet av Norges Skiforbund og Trygg Trafikk

 

 

NIF-EPI02, 02
Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix