Hopp til innhold

Raudfjellet (Birken)

Tiltak for å sikre gjennomføring

Etter avlysningen av Birkebeinerrennet sist vinter settes det i gang en rekke tiltak for å sikre gjennomføringen av fremtidige Birkenarrangement.

Værforholdene blir mer utfordrende og snøfattige vintre kan true oss i større grad enn tidligere. Arrangørene gjør derfor klare til å gjennomføre arrangementene under tøffere værforhold med følgende tiltak:

* Jon Smits blir Birkens meterolog og kommer til å følge opp værvarsel og værforhold i forkant og under arrangement. Ved tett tåke settes det opp ekstra merking av løypa..

* Raudfjellet får egen automatisk værstasjon. Det forberedes snøfangere på ca 3,5 km for å fange drivende snø og løypa merkes godt. Det etableres sikkerhetsstasjoner med kapasitet til å ivareta deltakerne ved dårlig vær i området fra Dambua til Raudfjellet.

* Økt toleransegrense for dårlig vær. Fokus på innhold i sekken videreføres både generelt og ved spesielle forhold. Vi opplever at deltakerne har forståelse for viktigheten av riktig innhold i sekken. Ved spesielle værforhold gjennomfører vi i større grad enn tidligere økt kontroll av innhold i sekken før start.

* Snøforholdene varierer fra år til år. I startområdet skal vi benytte kommunalt snødepot, kjøre snø fra Skramstadsetra samt produsere snø ved start på Tingstadjordet. På Lillehammersiden legges det til rette for målgang i Sjusjøenområdet (med ekstra sløyfe), dersom det ikke er mulig å ta deltakerne ned til målgang på Birkebeineren Skistadion.

* Birken videreutvikler eksisterende planverktøy på gjennomføring og beredskap for å håndtere uforutsette hendelser. Dette gjelder planer ved ulykker og kriser som direkte påvirker deltakere i Birken, men også håndtering av arrangementene ved nasjonale kriser eller omfattende ulykker i egen organisasjon. Egen plan for utsettelse av starttidspunkt og en komprimering av startintervallene er utarbeidet.

* Birken har flere alternativer til nødsamband. Digitalt nødnett til bruk over hele fjellet er klart til Birkebeinerrennet 2015.

* Birken har fått godkjent å kjøre løype i Hemmeldalen naturreservat og bruke området som reservetrasè for Birkebeinerrennet. Traseen er på 14 km og går fra Dambua, på sørsiden av Raudfjellet og Bjønnåsberget og videre til Nysæteråsen. På Nysæteråsen kommer løypa inn på eksisterende trasè til Nysætra og Kvarstad. Dette er en reservetrasè som kun skal benyttes dersom det ikke er forsvarlig å gå over Raudfjellet. Birken har ikke kommet til enighet med grunneierne om pris for 2015, men jobber videre for å få denne på plass i 2016.

* Birken har stort fokus på gjennomføring og sikkerhet slik at alle våre deltakere kan være trygge på at vi i fremtiden skal ha 100 prosent gjennomføringsevne. Arrangørene lytter til deltakernes tilbakemeldinger og legger til rette for at Birken skal være en unik utfordring og opplevelse.

nif-epi04, 04
Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix