Hopp til innhold

Skiting og fagmøte kombinert

1-3. juni går Skitinget og fagmøte i kombinert av stabelen i Stavanger

Program fagmøte kombinert fredag 1. juni

10-10:15          Åpning av møtet, opprop, valg av møteleder, referent og 2 til signering av referat. Gjennomgang av agenda

10:15-10:30     Bredde og Rekruttering                                                                       IO

10:30-10:45     Informasjon & Kommunikasjon                                                        TWF/IS

10:45-11:00     Internasjonalt arbeid                                                                            PEB

11:00-11:30     Marked og Økonom i                                                                             IS

11:30-11:45     Kaffe/

11:45-12:10     Toppidrett                                                                                                 KH

12:10-13:00     NorgesCup, Kalendere 2018/19 og Fluorsaken                                PTE

13:00-14:00     Lunsj

14:00-15:30     SUM                                                                                                           RO

15:30-17:00     Jenteprosjektet                                                                                        LS/PEB

17:30-              Valg                                                                                                              OK

17:45               Oppsummering av Fagmøtet 2018                                                         PEB

Påmelding

Infoside Skitinget

NIF-EPI03, 03