Hopp til innhold

Youth Cup Trondheim

Påmelding, overnatting og informasjon Youth Cup Trondheim 9.-10. februar.

Det nærmer seg Youth Cup i Granåsen. Det blir hopping i Granåsen k-60 og langrenn i Granåsen skisenter tirsdag og onsdag. Alt dette sammen med World Cup i kombinert. Vi satser på at det blir like gøy og spektakulært som i fjor.

Klasser:
Klasse I: 2001-2003
klasse II:1998-2000

I programmet står det 4,5 km på alle gutter, men dette er ikke avklart. Alternativt er 3 km for den yngste gutteklassen.

Team Norway
Det praktiske rundt konkurransene vil foregå som et vanlig nasjonalt renn. Det vil si at løperne følger opplegg til team/klubb, både når det gjelder smøring av ski, og trenervirksomhet under selve konkurransen. Vi forsøker likevel å koordinere dette, slik at de som har behov for assistanse på trenerbiten eller til å smøre ski, får det.

Norge vil ha en ansvarlig som blir hovedleder før og under konkurransene (Jan Christian Bjørn), samt medhjelpere rundt det praktiske underveis. Oppgavene her blir å hente startnummer, holde kveldsmøter, samt være et kontaktpunkt med trenere.

Selv om dette blir organisert som en vanlig nasjonal konkurranse fra Norges Skiforbunds side, ser arrangøren på alle deltagerne som en del av det norske landslaget. Derfor blir påmelding, henting av startnummer gjort av en av våre ledere.

Første møtepunkt foreldre og utøvere: Mandag 8. februar kl 18.00 med middag på Quality.

Antall deltagere:

Det er fra FIS sin side gitt mulighet for åpen deltagelse fra Norge innenfor de nevnte aldersgruppene. I henhold til FIS-krav, så kan det være at vi må ta ut en internasjonal kvote i de ulike klassene. Dette blir i så tilfelle gjort på bakgrunn av vinteren så langt.

Overnatting og logistikk:
Overnatting blir på Quality Heimdal. Arrangøren har laget en påmelding til overnatting for løpere og foreldre (obs kort frist 20.01 og førstemann til mølla) fra Norge:

Vi kommer til å ha felles aktiviteter og informasjon til utøvere i fellesskap på Quality Heimdal.

Det blir mulighet for busstransport fra hotell til Granåsen og tilbake underveis i arrangementet.

Påmelding Youth Cup 2016:

Påmelding til konkurransene meldes inn til: janchristian.bjorn@skiforbundet.no innen 25. janaur.

Oppgi følgende: Navn, klubb, fødselsdato og mailadresse foreldre.

Løperen blir deretter tildelt FIS-code. Derfor er det viktig at all informasjon kommer frem i mailen.

Program: 

Program oppdatert 4.02.2016 - day by day

Skjema for skolefri

Kontakt kombinert i NSF:

Jan Christian Bjørn
Tlf: 47 63 08 59
Janchristian.bjorn@skiforbundet.no

Kontakt arrangør:
Bjørn Morseth
tlf +4799767216
Bjorn.Morseth@skiforbundet.no