Hopp til innhold

Kretsdommarkurs 27. oktober

Hordaland skidommerlaug, HSDL, arrangerer  kretsdommerkurs søndag 27. oktober kl 1500 - 1800.

Vi trenger å fornye dommerstanden i Hordaland Skikrets og oppfordrer yngre krefter til å delta på kurset. Hoppsporten treng også flere kvinner, så oppfordringen går også til de. 

Kretsdommer kurset vil også være nyttig for arrangører av hopprenn, tekniske delegerte, TD, lengdemålere, trenere og ledere. Det er mange oppgaver som skal i vare tas under hopp og kombinertrenn som blant annet sikkerhet, bidra til en rettferdig konkurranse og at regelverket blir fulgt og se til at hoppbakkene/skianlegget er i henhold til regelverket.

På kurset vil det bli gjennomgang av blant annet rennreglementet for hopprenn/kombinert. Til vintersesongen vil det bli anledning til dømming som dommeraspiranter sammen med dagens dommere.

Vi vil derfor på ett så tidlig tidspunkt som mulig, gå ut med denne informasjonen for at klubber kan finne frem til mulige kurskandidater.

For påmelding. Send mail til: oeysgli@online.no 

Frist søndag 13. oktober. 

NIF-EPI01, 01