Hopp til innhold

Rangering og puljeinndeling- Hordaland 2016-17

Alpintkomiteen i Hordaland skikrets har beslutta regler for rangering i samband med puljeplassering i landsfinalen og hovudlandsrennet. Sjå regler og relevant informasjon

 

Det tas sikte på å arrangere 10 puljeplasseringsrenn i sesongen 2016/2017

Fire renn i hver av de tekniske disiplinene og to fartsrenn (SG)

Utøvere må delta i minst fire rangeringsrenn for å kunne delta i LF eller HL.

  

SL og SSL

Puljeinndeling skjer etter utøvernes plasseringer. Beste enkeltresultat i en disiplin legges til grunn for puljeplassering og den løperen som har lavest plassiffer får første pulje. Deretter følger løperne med nærmest plassiffer i tur og orden.

Ved like besteresultater i en disiplin legges nest beste resultat til grunn og ved fortsatt likhet legges tredje beste resultat til grunn. Er det fortsatt likhet avgjøres puljeplassering på grunnlag av poeng i de fire beste renn uavhengig av disiplin. 1. plass gir 25 poeng, 2. plass 20 poeng, 3. plass 15 poeng, 4. plass 12 poeng, 5. plass 10 poeng og deretter ett poeng mindre for hver påfølgende plassering inntil null (15). Om det likevel ikke er mulig å skille blir puljeplassering avgjort på loddtrekning.

 

SG

I SG hvor det bare arrangeres to renn benyttes samme poengsystem som i SL og SSL ved likhet i plasseringer.

 

Utfor (HL)

I utfor avgjøres puljeplassering av medfølgende trener(e) til Hovedlandsrenn på grunnlag av gjennomkjøring før konkurranse.

 

Kretscup/Team Event

Løperne rangeres etter lavest sammenlagt rangering i SL og SSL.

 

Avlysning SL og SSL

Ved avlysning av renn i en disiplin vil lavest plassiffer i to av tre renn være tellende. Ved avlysning av to renn vil begge resterende renn i hver disiplin være tellende.

 

Avlysning SG

Rangering fra SSL benyttes.

 

Representasjon

Dersom løpere i kretsen kvalifiserer seg til internasjonale barnerenn eller samlinger i regi av NSF og lokalt puljeplasseringrenn arrangeres samtidig regnes deltakelse internasjonalt eller i på NSF-samling som plassiffer 1.

 

Skade/ sykdom

Dersom en utøver på grunn av skade eller sykdom ikke har hatt mulighet til å delta i puljeplasseringsrenn plasseres løperen i siste pulje. Sportslig leder/ hovedtrener i utøverens klubb kan i slike tilfeller sende søknad til AK om plassering av utøveren i en annen pulje. Slik søknad skal være skriftlig og begrunnet, og skal sendes til AK senest samme dag som siste rangeringsrenn blir arrangert. Endelig puljeplassering avgjøres av AK.

Publisering av rangering

Liste over poeng vil bli oppdatert og presentert på Hordaland Skikrets nettsider etter hver helg med puljeplasseringsrenn.

 

Antall plasser og puljeplassering Hordaland Skikrets 2017

   

Antall

1.pulje

2.pulje

3.pulje

4.pulje

5.pulje

6.pulje

Telenorlekene U14

Jenter

3

1

1

1

     

Gutter

9

1

1

1

2

2

2

                 

Bendit
Hovedlandsrenn

Jenter

5

1

1

1

1

1

 

Gutter

8

1

1

1

1

2

2

 

 

 

nif-epi04, 04