Hopp til innhold

Spelemidlar til prepareringsutstyr

Også i år kan klubbar i skikretsen søke om midlar til innkjøp av prepareringsutstyr.

Dette er siste året av den midlertidige ordningen, som går inn i sitt 3 år. Skiforbundet arbeider med at innkjøp av kostnadskrevande prepareringsutstyr skal gå inn som ein ordinær del av spelemidlane i fortsettinga.
Følg link til søknadsskjema for klubbane.

midlar til prepareringsutstyr 2015

NIF-EPI02, 02