Hopp til innhold

God stemning på felles lunsj etter fagmøta på idrettens hus.

Ny leiar i Hordaland skikrets

Hordaland skikrets sitt kretsting med vårmøter i langrenn, freestyle og alpint vart gjennomført i helga. Nye medlemmer i komitear og styre vart valde.

Lars Tennebekk avslutta sin leiarperiode ved årets kretsting. Han har gjort ein flott innsats for Hordaland skikrets som leiar i dei siste 7 år. Ida sætersdal, som har 3 år som leiar i langrennskomiteen, vart valt til ny leiar i Hordaland skikrets. 
Hopp- og kombinertkomitteen skal ha sitt vårmøte 18 juni. Der vil det verta valt ny komiteleiar sidan nåverande leiar Odd Rolland avsluttar sin leiarperiode i komiteen.  

Her er samansetting av styre og komiteer framover:

           Skikretsstyret

            Leiar               Ida Sætersdal                                    Ny (2 år)

            Nestleiar        Erik Trellevik                                   1 år igjen

            Medlem          Gunn Berit Lunde-Aarvik              Gjenvalg (2 år)

            Medlem          Stian Engevik                                   1 år igjen

            Leder LK       Beate Vinkler Rasmussen               Ny (2 år)

            Leder AK       Bård Seterås                                      Ny (2 år)

            Leder HKK                                                                  Ny (2 år)

            Leder FK        Patrik Søreide                                   Gjenvalg (2 år)          

            Alpintkomiteen (AK)                    

            Leder              Bård Seterås  Fana alpin                  Ny  (2 år)

            Medlem          Torgils Bryn, nestleder                    Gjenvalg (1 år)

            Medlem          Fredrik Hald                                      Ny (2 år)

            Medlem          Arnt Georg Kolle                              Ny (1 år)

            Medlem          Tor Mausburger                               Gjenvalg (2 år)

            Medlem          Svein Frotjold                                  Ny( 2år)                      

             Langrennskomiteen (LK)                        

            Leder              Beate Vinkler Rasmussen               Ny (2 år)

            Medlem          Magne Skjeldal                                 Gjenvalg (2 år)

            Medlem          Inge T Nilsen                                    1 år igjen

            Medlem          Turid Måge                                        1 år igjen

            Medlem          Petter M Blindheim                          1 år igjen

            Medlem          Hege Færø-Finnvik                         Ny (2 år)

            Hopp-kombinertkomiteen (HKK)  (Endeleg avklara  etter 18 juni).                 

            Leder              .

            Medlem          Arnfinn Gjerstad                              Gjenvalg (2 år)

            Medlem          Magne Sørestrand                            Gjenvalg (2 år)

            Medlem          Ole Arvid Bavoll                              Gjenvalg (1 år)

            Medlem          Frode Dyrdal                                   Gjenvalg (1 år)            

           Freestylekomiteen (FK)              

            Leder              Patrik Søreide,                                  Gjenvalg (2 år)

            Medlem          Åsmund Hårklau Knapstad           Gjenvalg (2 år)

            Medlem          Hillbjørg Arntzen                             Gjenvalg (2 år)

            Medlem          Olve Austefjord                                 Ny (2 år)

          
          Valgkomite for komande periode:

            Leder              Lars Tennebekk                  Loddefjord         

            Medlem          Arild Hansen                       Bergen Freestyleklubb

            Medlem          Harald Lie                            Tif Viking

            Medlem          Terje Mo                                Kvam lsk

            Medlem          Pål Hauge                              Bergens  skilag.

 

 

NIF-EPI01, 01