Hopp til innhold

Kretsrennet i Framnesbakkane er avlyst

Grunna dei store snømengdene som har kome i år, så melder il eldar at Framnesbakkane ikkje har vorte grunnpreppa. Det vert jobba med å måke, men kretsrennet i helga kjem for tidleg. Difor vert det planlagde kretsrennet utsett. Meir informasjon kjem om når dette vert.

nif-epi04, 04