Hopp til innhold

Kvinnheradrennet hadde barneskirenn før kretsrennet. Glade, ferdig premierte!

Kvinnheradrennet vel gjennomført

Arrangørklubbane fekk deltakarar frå stort sett heile skikretsen under årets utgåve av Kvinnheradrennet. Arrangementet vart flytta til Seljestad, der forholda var veldig gode. Sjå resultat og bilete.

Takk til arrangørane Uskedal il og il Ternen for godt gjennomført renn. Stor takk også til il korlevoll, som stillte med arena og funksjonerar. Godt samarbeid på kort varsel!

Sjå resultat frå rennet.

Sjå sak om rennet med bilete på il ternen si heimeside.

Oppdatert stilling i kretscupen kjem i byrjinga av veka.

NIF-EPI03, 03