Hopp til innhold

Bkk turrenn Bulken er avlyst

Grunna snømangel, ser arrangøren ingen anna utveg enn å avlyse årets utgåve av Bkk turrenn

Arrangøren flytta fyrst rennet 3 veker, med håp om å få gode nok snøtilhøve utover vinteren. Dette var tydelegvis ikkje nok når snøen framleis lar vente på seg. Difor måtte Bulken il avlyse årets utgåve av det normalt populere rennet.

 

Foreløpig kan me berre seia at Bulken il og Bkk turrenn kjem sterkare tilbake!

NIF-EPI03, 03