Hopp til innhold

Invitasjon til aktivitetsdag

NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland arrangerar vinteraktivitetsdag i  Furedalen. Det blir mogelegheit for utprøving og opplæring i bruk av  sitski, piggekjelke, akebrett/kjelke , skilator og pulk.

Målgruppa for arrangementet er brukarar, terapeutar, foreldre og andre som treng opplæring og  erfaring med aktivitetshjelpemiddel til bruk på snø for barn og unge  med funksjonshemming.

Sjå invitasjon med kontaktpersonar.

NIF-EPI02, 02