Hopp til innhold

Storsamling 2018 - Utfordring og glede - Takk for i år

2018.06.29 En uke med fantastisk vær og mange nye uforglemmelige øyeblikk er over. Stor aktivitet og mye læring. Resultater fra Konica Minolta King & Queen of the hill foreligger. Opptak av rennet kan ses på SKI-TV.no.

Marius Lindvik ble Konge og Maren Lundby ble Dronning under Konica Minolta Challenge på onsdag.

Resultater King & Queen of the hill

Konkurransen ble streamet live på facebook. Du kan se opptaket i reprise på SKI-TV:  Se rennet

Som alltid vil Storsamlingen være i uke 26. Den er i år fra 25. – 29. Juni i Midtstualia. Temaet for Storsamlingen er Utfordring og glede. Vi skal gjennom uken sørge for at alle utøverne blir utfordret på sitt nivå, for derigjennom skape glede og mestring.

Program for Storsamlingen

Programmet for Storsamlingen er nå klart, og de siste forberedelser gjøres før det braker løs førstkommende mandag. Landslaget er klare. Det er lagt opp til flere sesjoner med informsjon, foredrag og kurs, bl.a. hoppdommerkurs. 

Kurs ÅPENT FOR ALLE, OGSÅ DROP IN

Kretsdommerkurs Mandag, Tirsdag og Torsdag. 17:00 - 19:00 v/Kolbjørn, Glenn-Remi og Harald
Kurs i K-Jump resultatprogram Tirsdag 17:00 - 19:00 v/Magne Kleven
Kurs i videomåling Torsdag 17:00 - 19:00 v/Ståle
Kurs i utstyrskontroll v/Ståle

Introduksjon

Se gjerne denne videoen, som et eksempel på Utfordring og glede.

https://www.ski-tv.no/lek-eller-trening

Johann Forfangg lagde denne videoen fra samlingen i fjor:

Utøverne vil i år få Miniski som deltagerpremie, og de kommer også til å bli brukt i treningen.

 Utøverne vil også i år få et allsidig treningstilbud, basert på vår utviklingsmodell (http://www.skiforbundet.no/hopp/nyhetsarkiv/?npid=9604&page=Utviklingsmodellen+i+hopp)

  • Trampolinehallen til Heming
  • Gymsalen til Midtstuen skole
  • Basistrening med instruktører fra andre idretter
  • Skihopping
  • Balansetrening
  • Grunntrening

 Det vil bli 2-3 økter per dag, og minimum 1 hoppøkt hver dag.

Landslagsutøverne vil være til stede hele samlingen.

Trenere:
Hopplandslagets trenere vil legge opp rammene for treningene i hoppbakken. Det vil være 6 trenere med T2 utdanning som har ansvar for oppfølging av utøverne, etter retningslinjer gitt av våre landslagstrenere. Disse 6 vil ha mentorer med seg i bakken, og rapporterer til disse etter hver økt.

T2 trenerne vil følge opp alle trenerne som er i bakkene, og legge opp alle øktene. Utøverne skal involveres i oppgaver og komme med ønsker om hva de trenger å bli utfordret på.

Utøverne skal ha minst 1 individuell samtale med en av de 6 ansvarlige trenerne.
Ønsker du, eller vet du om andre som kunne tenke seg å være med som trener, gi beskjed til tore.ovregard@skiforbundet.no.

 Camping:

Vi velger å gjøre det annerledes i år, ettersom vi mener at Campingtilbudet vi har tilbudt i Midtstuen er for dårlig. Vi har avtalt med Bogstad Camping at det lages et»hoppområde» der alle campingvogner/bobiler som skal delta på Storsamlingen samles.

Ukeprisen på Bogstad er ca 2000 kroner inkludert strøm.

 Foredrag:

Det vil i år bli lagt vekt på foredrag fra våre landslagstrenere. Alex Stöckl og Magnus Brevig skal holde foredrag om Morgendagens Skihoppere. Hvilke egenskaper skal framtidens skihoppere inneha?

Christian Meyer og Jermund Lunder skal holde et foredrag om hvordan de har jobbet med å få fram Maren Lundby og laget bak Maren. Hva skal til for å nå toppen?


Det vil også bli et foredrag om foreldrerollen og trenerrollen. Hva er det viktigste foreldre og trenere gjør for å støtte opp om sine barn/utøvere? Hvordan skal foreldre og trenersamarbeidet fungere?

Det vil også bli foredrag om utstyr. Det har vært mye fokus på utstyr for våre landslagshoppere i media. Dette foredraget vil ta for seg utstyr for barn og unge, og viktigheten av ikke å optimalisere utstyret på dette nivået.

Vi har invitert rektor ved Stams (Østerrikes toppidrettsgymnas for vinteridrett) til samlingen, men vi kan ikke bekrefte dette enda.

Kom gjerne med innspill til andre foredrag dere ønsker.

Kurs:
Vi ønsker å gjennomføre følgende kurs på denne samlingen:

Trenerkurs for foreldre. Dommerkurs. Videomålingskurs. Utstyrkontroll kurs.

NIF-EPI01, 01
NTB Scanpix