Hopp til innhold

Det blir RC renn i Knyken i januar

Nasjonal RekruttCup i hopp (RC)

RC i hopp etableres igjen denne sesongen med fire rennhelger. Cupen er for jenter og gutter 12-16 år (født 2011 - 2007), og støttes av Hoppsportens Venner. Første renn i Midtstulia kommende helg, Se oppdatering.

Det blir en pilot-sesong for å finne ut hva som kan fungere best ift. format og omfang. Formålet er at det skal bli et bra renn- og aktivitetstilbud til flest mulig unge hoppere. Og man håper på god deltagelse og fine konkurranser.

Det er fint med tilbakemeldinger til koordinator underveis. Koordinator for cupen er Svein Olav Brurud, tlf 419 20 619 og epost sobrurud@gmail.com.

Det har allerede kommet noen tilbakemeldinger på RekruttCup, og det er fint. Veldig mange sier det er bra at det settes opp nasjonale renn for ungdommen. Noen spør om utstyrsreglene, hvorav flest angående rette stag. Youth reglene har vært slik en god stund, men kanskje ikke vært kjent for alle eller praktisert i særlig grad i renn eller trening i Norge. Bakgrunnen for regelene om rette stag, standard sko og symetriske pads er for begrense og helst unngå kneskader. Det har vært en del korsbåndsskader som kan være knyttet til bruk av skjevt/usymetrisk utstyr.

Ettersom dette er en pilotsesong vil man veilede til bruk av utstyr ift. reglene. Det er ønskelig at utøverne for egen sikkerhet og lik konkuranse etterlever reglene. Det vil i første omgang ikke være noen utstyrskontroll eller startnekt. Det er en potensielt større skaderisiko ved bruk av ureglementert utstyr.

De rennhelgene som er satt opp i RC denne sesongen er:

15. januar RC Midtstulia. Jentenes- og Guttenes Holmenkollrenn i Oslo
21. januar RC Knykenrennet, Orkdal
22. januar RC Høgåsrennet, Granåsen i Trondheim
04. februar RC Vikersund (Hopptreff søndag 5. februar)
26. mars RC Finale Jordalsrennet

I tillegg vil det for denne aldersgruppen også være nasjonale hovedrenn (som ikke inngår i RC):
25.-26. februar Hovedlandsrennet (15-16 år) Torsbustaden, Skogn
03.-04. mars     Solan Gundersen Vinterleker (12-14 år) på Alvdal

En RC-helg inneholder minst et individielt renn som teller i sammendraget. Dette er normalt på søndag, og gjennomføres med utviklingsbaserte klasser med ulik avsats og bakkestørrelse (RCA, RCB, RCC, RCD). Som en indikasjon, bør utøvere normalt hoppe mer enn 85% av det lengste hoppet i klassen. RC D er åpen for alle 12-16 åringer som er klare for bakkestørrelsen. Det skal normalt arrangeres renn i en K30-K50 og en K60-K70 bakke.

Den andre dagen oppfordres det til å ha en alternativ aktivitet eller konkurranse, og gjerne et sosialt og/eller faglig opplegg på lørdag ettermiddag/kveld. Her er det kun fantasien som begrenser, og forslag både fra arrangører, deltagere og andre mottas med takk.

RC A konkurrere i K60-K70 med lav fart. Kan unntaksvis konkurrere i K90 (normalbakke)
RC B konkurrere i K60-K70 med høy fart
RC C konkurrere i K30-K50 med lav fart
RC D konkurrere i K30-K50 med høy fart. Evt. også i mindre bakke.

RC klassene er for jenter og gutter fra 12 til 16 år. Det åpnes altså for at 12-årskullet kan delta. Hvert renn premieres deltagerne 100% i alle klasser av arrangør.

Det kan med fordel også settes opp klasser for eldre utøvere (NC (Junior og Senior) og Veteran) i disse rennene. De vil ikke telle i noe sammendrag for RC eller NC, men være et renntilbud for utøvere. Kan også settes opp regional 11-årsklasse, og denne er ikke en del av RC. Samt renn i mindre bakker for 10 år og yngre. Disse skal ikke rangeres, og skal premieres likt ihht. barneidrettsbestemmelsene.

Konkurranseutstyr

Utøvere som stiller i RC klassene skal ha utstyr i henhold til regler gitt i FIS youth. Se punkt 4 på side 3 i  Youth Cup Rules.

  • Ski: Maks skilengde 140% av kroppshøyden. Ikke BMI regel.
  • Dress: Antall stoff-deler er ikke begrenset. Designet (cut) er ikke begrenset. Dressen skal passe til kroppen.
  • Bindinger: Kun standard bindinger, og ingen tilpasninger, er tillatt.Dersom stag benyttes, må det være rett stag og rett klips (ikke vinklet). Bindingene må være festet parallellt på skiene (ikke skråstilt).
  • Hoppstøvler: Kun standard hoppsko kan brukes. Ingen tilpasninger eller usymmetriske deler.
  • Pads (kiler): Kun rette og symmetriske pads kan brukes.

Sammenlagtpremiering

Man får poeng etter plassering i det enkelte renn på samme måte som i NC. de 30 beste får poeng, og det er 100 poeng for seier. Se tabell under NC. Den enkelte utøver velger hvilke 2 enkeltrenn som skal telle i sammendraget. 

De 3 beste i RC A sammenlagt (3 gutter og 3 jenter) premieres. Løpere som har deltatt på minst to renn tildeles en deltakerpremie.

rekruttcup hopp sammenlagt

RC HOPP GUTTER

RC HOPP JENTER

RC Seeding som brukes ift. startrekkefølge i RC renn, SGV og HL:

RC SEEDING pr. 23.01.2023 etter 3 av 5 renn

NIF-EPI03, 03