Hopp til innhold

Fra venstre: Terje Lund (arrangementssjef NSF), Marita Hakestad Andresen (bærekraftansvarlig NSF), Mads Astrup Rønning (grunder Green Producers Tool), Marit Gjerland (anleggsrådgiver NSF) Marte Strand (prosjektleder Green Producers Tool) og Erik Røste (skipresident NSF) etter seminaret i Narvik fredag.

Innfører klimaverktøy

GPT er klimaverktøyet som skal bidra til redusert CO2-avtrykk i skiidretten.

Klimaverktøyet ble lansert under et miljø- og bærekraftseminar i Narvik fredag. Her kan dere se seminaret i reprise. 

Green Producers Tool (GPT) er et klimaverktøy som er under utvikling for Kultursektoren og som NSF har inngått en intensjonsavtale med hvor målet er å ta i bruk verktøyet på store og mindre skirenn så raskt som mulig.  Verktøyet som er forankret i bred forskning vil måle utslipp på en nøyaktig måte og således gi konkrete målbare forslag på tiltak som vil redusere utslipp og gjøre skisporten mer miljøvennlig.
– Nå får vi endelig et verktøy som gjør at idretten kan sette fart og ta en tydelig rolle innenfor miljø og bærekraft. Det er på høy tid at idretten tar sin del av det grønne skifte og for oss som driver utendørsidrett og er fullstendig avhengig av været og snø blir dette et veldig viktig prosjekt fremover. Vi skal nå ta vår del av ansvaret, og vi må gjøre det basert på målbar og konkret forskning, forteller arrangementssjef i Norges Skiforbund Terje Lund. 

Verktøyet vil i første omgang bli utviklet for de store arrangementene der de største utslippene er, og deretter tilpasses mindre og etter hvert små arrangement. Forskningen som ligger til grunn for verktøyet er utviklet av CICERO-senter for Miljøforskning. Med denne intensjonsavtalen vil Norges Skiforbund være en pilot på vegne av idretten i prosjektet og tilføre idretten en helt ny forskningsbasert og grundig måte å måle sine utslipp på.
– Vi håper dette kan åpne en dør for norsk idrett etter hvert, sier Marita Hakestad Andresen i Norges Skiforbund. Hun er rådgiver for arrangement og bærekraft.

NSF er i tett dialog med Innovasjon Norge om prosjektet og søknad om bistand til finansiering sendes om kort tid. Mye av verktøyet er alt utviklet, og NSF vil gjennom sin kompetanse bidra til at skiidretten blir ivaretatt i den videre utviklingen.

Grunder I Green Producers Club og Green Producers Tool, Mads Astrup Rønning, ønsker Norges Skiforbund velkommen.
– Vi ønsker Norges Skiforbund velkommen i Green Producers Tool. At den største aktøren i vinteridretten selv går foran for å sikre at fremtiden byr på målbart bærekraftige arrangementer er av stor viktighet. Dette gir oss i Green Producers Tool forsterket tro på at vi skal lykkes med å utvikle et klimaverktøy kultur- og idrettssektoren kan samle seg rundt. At flest mulig aktører benytter samme metodikk for måling av avtrykk gjør at vi vil sitte på pålitelig data, som synliggjør hvor utslippene er høyest og hvor det vil lønne seg å implementere effektive tiltak. Da vil vi også lykkes med vårt hovedmål som er å bidra til at sektoren når 50 prosent utslippsreduksjon innen 2030, forteller han.

Direktør i senter for klimaforskning, CICERO, Kristin Halvorsen, mener satsingen har en gevinst for vinteridretten.
– Det er veldig positivt at idretten skal kartlegge sitt eget klimafotavtrykk slik at de kan jobbe målrettet med å redusere det. Når man vet hvilke utslipp man har, er det mye enklere å identifisere og gjennomføre tiltak som gir utslippskutt. Dette har også en gevinst for vinteridretten siden de rammes allerede av klimaendringene med stadig færre dager med gode snøforhold.


Terje Lund og Mads Astrup Rønning under dagens presentasjon av NSFs nye satsingsprosjekt. 

NIF-EPI01, 01