Hopp til innhold

Midtstulia, Oslo

Nasjonale renn for aldersbestemt: HL utsatt

Hovedlandsrenn i hopp og kombinert utsatt til mars.

Det kan fortsatt ikke arrageres nasjonale renn for aldersbestemte klasser, og det er foreløpig ikke annonsert noen endring på dette. Allikevel håper vi å kunne få Korona-lettelser senere i sesongen. Hovedlandsrennet, Hopptreff og Kombilekene er utsatt til mars. SGV er dessverre nå avlyst, men man vil sette opp et erstatningsrenn for dette i Midtstulia. 

For hopp og kombinert gjelder dette disse rennene:

  • 29.-31. jan    Kombilekene (11-16 år)    Tolga - UTSATT til 6.-7. mars
  • 6.-7. feb     Hopptreff (13-16 år)           Namsos - UTSATT til 13.-14. mars
  • 19.-21. feb  Solan Gundersen Vinterleker (12-14 år) - AVLYST - Erstatningsrenn i Midtstulia
  • 26.-28. feb Hovedlandsrennet (15-16 år)   Linderudkollen, Oslo UTSATT til 19.-21. mars og flyttes til Midtstulia

Det er god dialog med alle arrangørene. Det er smittesituasjonen og de nasjonale retningslinjene som avgjør om og evt. når disse rennene kan gjennomføres.

Kombilekene er utsatt til 6.-7. mars.

Hopptreff i Namsos er utsatt til 13.-14. mars. Individuelt renn og lagkonkurranse for 13-16 år.

Hovedlandsrennet for hopp og kombinert er flyttet til Midtstulia 19.-21. mars. HL aldersklasser for 15 og 16 år i K60, samt at det blir åpen klasse også i K40.

Solan Gundersen Vinterleker blir ikke arrangert slik vi kjenner det, men det planlegges nå for et erstatningsrenn i Midtstulia K40 og K60 for utøvere i alderen 12-14 år. Dette legges til samme helg som HL er flyttet, altså 19.-21. mars. Det vil også være en åpen klasse for 12-14 åringer i K20.

Alle disse arrangementene forutsetter at de sentrale retningslinjene endres slik at det blir tillatt med nasjonale renn for aldersbestemte utøvere. Vi følger med på eventuelle lettelser som offentliggjøres, og det vil være en oppdatering her på mandag 8. mars.   

 

Det er krevende for arrangørene i Alvdal å få til Solan Gundersen Vinterleker. Med de fasilitetene som er der, og rammene med tanke på smittevernstiltak klarer de dessverre ikke å få det til i år. Alvdal IL ønsker fortsatt SGV også i årene framover, og kommer sterkt tilbake.

For SGV 2021 er det sett etter alternative arenaer og arrangører, uten at dette har lyktes. Regjeringen har nå også ytterligere forlenget retningslinjene om at det ikke kan arrangeres nasjonale renn for barn og unge. Pr. starten av februar ser det dessverre krevende ut å få i stand et nasjonalt renn som SGV.

Om det fra sentralt hold fortsatt ikke vil være tillatt med nasjonale renn, har vi også startet å se på alternative arrangementsformer samme helg. Da med tanke på et regionalt opplegg med paralelle renn i flere anlegg, slik at aktivitet og renntilbud opprettholdes for denne aldersgruppen. Men selv et regionalt renntilbud er for øyeblikket ikke tillatt etter innstrammingene som regjerneingen gjorde på nyåret. Nå er kun renn i klubb tillatt.  Det er nå dratt igang en nedslagskonkurranse i håp om å bidra til motivasjon for lokal aktivitet.

Reodor Felgen foretar med sin tekniske innsikt kontroll av utstyret til Solan Gundersen under lekene i 2020. 

26.-28. feb

NIF-EPI03, 03
NTB Scanpix