Hopp til innhold

Erik Røste (NTB scanpix)

- Fantastiske nyheter

I revidert nasjonalbudsjett for 2018 foreslår regjeringen i dag at det bevilges et driftstilskudd på 2,5 millioner kroner til nasjonalanlegget Vikersund Hoppsenter.

- Dette er fantastiske nyhet og en merkedag for oss. Norges Skiforbund har jobbet svært aktivt i mange år for at Vikersund skal få tildelt statlige driftsmidler. Vikersund er av nasjonal interesse, og vi mener derfor at det ikke kan være et kommunalt ansvar alene å drifte anleggene. Hvis Norge ønsker at vi skal ha en skiflygingsbakke, er Modum kommune avhengig av midler for å drifte den. Det er derfor svært bra at regjeringen har bevilget penger til dette, sier skipresident Erik Røste.

Fakta
De ordinære spillemidlene, også nasjonalanleggsmidlene, kan kun benyttes til investeringer i anleggene. Dermed har det hele tiden frem til i dag vært et kommunalt ansvar å drifte de store anleggene, i små kommuner som har begrenset mulighet til å ta dette ansvaret.

NIF-EPI02, 02
NTB Scanpix